Išrinktas naujas Studentų atstovybės Prezidentas

Kovo 17 dieną įvykusios Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu naujuoju Prezidentu išrinktas socialinių mokslų fakulteto ketvirtakursis Eigirdas Sarkanas. Taip pat buvo pristatyta buvusio Prezidento Mindaugo Grigo metinės veiklos ataskaita, išrinkta VDU SA Valdyba, Revizijos komisija.

Kadangi tiesiogiai VDU SA Prezidentui išrinkti nesusidarė kvorumas, jį slaptu balsavimu rinko VDU Studentų parlamentas. Vienintelis kandidatas Eigirdas Sarkanas surinko 24 balsus už, 4 prieš, 1 susilaikė. Taip pat buvo išrinkta naujoji valdyba: Arnoldas Chmelevskis, Nerijus Tamošiūnas, Vytautas Kučinskas, Ąžuolas Mocevičius, Žygimantas Mituzas. Į naująją Revizijos komisiją išrinkti: Gytis Perevičius, Gediminas Valaitis, Justė Elzbergaitė, Karolina Sakalauskytė, Vaidas Galinis.

Naujasis VDU SA Prezidentas dalinasi emocijomis: „Esu nepaprastai laimingas. Žinau, kad turiu puikią komandą, su kuria tikrai pasieksime savo užsibrėžtus tikslus, siekiant gerinti socialinę bei akademinę studentų gerovę.“ Eigirdo komandą sudaro Arnas Bendaravičius (Viceprezidentas), Greta Šmaižytė (akademinių reikalų komiteto koordinatorė), Solveiga Skaisgirytė (socialinių reikalų komiteto koordinatorė), Viktorija Šaulytė (kultūros komiteto koordinatorė), Arnoldas Borovskis (projektų ir tarptautinių ryšių komiteto koordinatorius), Rūta Šerpytytė ir Martynas Švarcas (ryšių su visuomene komiteto koordinatoriai), Živilė Masytė (laikraštuko „Studis“ vyr. redaktorė), Laurynas Nikelis (žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius), Augustina Mišeikaitė (biuro administratorė).

Senajam Prezidentui dėkojo ir naująjį sveikino Lietuvos Studentų sąjungos Prezidentas Paulius Baltokas, VDU Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius, VDU Rektorius Juozas Augutis, kitų savivaldų atstovai, VDU SA Alumni.

Nuotraukas rasite čia.

Skip to content