Išrinkta pirmoji VDU Studentų atstovybės prezidentė!

Kovo 16 dieną vykusiuose Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijos metu, pirmą kartą organizacijos istorijoje, išrinkta prezidentė, socialinių mokslų fakulteto trečiakursė, Greta Šmaižytė. Konferencijos metu buvo pristatyta buvusio prezidento, Eigirdo Sarkano, metinės veiklos ataskaita, išrinkta VDU SA Valdyba bei Revizijos komisija.

Kandidatais į prezidento pareigas užsiregistravo du studentai, tačiau susiklosčius aplinkybėmis, vienas kandidatas prieš pat rinkimus atsisakė savo kandidatūros. Prezidentą slaptu balsavimu rinko VDU Studentų parlamentas. Vienintelė likusi kandidatė Greta Šmaižytė surinko 23 balsus už, 7 – prieš ir vienas balsavimo biuletenis buvo sugadintas. Taip pat buvo išrinkta naujoji Valdyba: Justė Elzbergaitė, Adomas Kačerauskas, Eigirdas Sarkanas, Martynas Švarcas ir Greta Šmaižytė, pagal užimamas prezidentės pareigas. Į naująją Revizijos komisiją išrinkti: Raimonda Smailytė, Arnas Bendaravičius, Lukas Gedvila, Laura Dragūnaitė ir Rimgailė Daukšytė.

Naujoji VDU SA prezidentė dalinasi emocijomis: „Esu be galo laiminga,  tačiau suprantu, kokia atsakomybė gula ant pečių. Esu pasiruošusi ją priimti ir tikiu, kad su savo komanda nuveiksime labai daug.“ Gretos komandą sudaro Vytautas Kučinskas (akademinių reikalų komiteto koordinatorius), Solveiga Skaisgirytė (socialinių reikalų komiteto koordinatorė), Dominyka Kurklietytė (kultūros komiteto koordinatorė), Sandra Matoškaitė (projektų ir tarptautinių ryšių komiteto koordinatorė), Lukas Dzedulionis (marketingo ir reklamos komiteto koordinatorius), Rūta Šerpytytė ir Ieva Ramanauskaitė (ryšių su visuomene komiteto koordinatorės), Živilė Masytė (laikraštuko „Studis“ vyr. redaktorė), Laurynas Nikelis (žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius) ir Ignas Lokcikas (biuro administratorius).

Senajam prezidentui dėkojo ir naująją sveikino Lietuvos Studentų sąjungos prezidentas Mažvydas Savickas, VDU Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius, VDU Rektorius Juozas Augutis, kitų savivaldų atstovai bei VDU SA Alumni.

Skip to content