Ieva Vengrovskaja. Ar VDU pateisina studentams su negalia draugiško universiteto vardą?

IEVA VENGROVSKAJA, VDU STUDENTŲ ATSTOVYBĖS SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO KOORDINATORĖ

Daugiau nei metus tiek su administracija, tiek su universiteto studentais daug diskutuojame, ar Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pateisina studentams su negalia draugiškos aukštosios mokyklos vardą. Visi sutinka – yra kur padirbėti, kad būtų įgyvendinti strateginiai siekiai didinti prieinamumą, užtikrinti lygias galimybes visiems bendruomenės nariams dalyvauti universiteto akademiniame ir bendruomeniniame gyvenime. Galima pasidžiaugti, kad diskusijos apie pokyčius jau davė rezultatą: paskelbtas konkursas dėl VDU negalios reikalų koordinatoriaus darbo vietos. 

Jau minėtuose susitikimuose keliame klausimą: ar studijos VDU yra prieinamos ir atliepiančios studentų su negalia lūkesčius? Žiūrint, su kuo palyginsi. Lyginant su VDU prieš septynerius metus, situacija yra geresnė, lyginant su Vilniaus universitetu (VU) situacija atrodo prasčiau. Taip, laikome save studentams su negalia draugiška aukštąją mokykla, tačiau kol kas apsiribojame tik infrastruktūra, kuri, žinant situaciją VDU didžiojoje salėje ar Akademijos miestelyje, irgi nėra iki galo pritaikyta visiems. Tuo tarpu jau minėtame VU dirba už studentų su negalia reikalus atsakingas asmuo, kuris užtikrina individualių studentų poreikių įgyvendinimą.

Kaip viename iš susitikimų su studentais su negalia teigė Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komiteto narys prof. Jonas Ruškus, pritaikomumas yra neapčiuopiama sąvoka ir svarbu suvokti, kad yra ne tik fizinės, bet ir psichologinės negalios. Todėl turime galvoti ne tik apie infrastruktūrą, bet ir neįgaliųjų politikos formavimą bendrąją prasme. Reikalingas visos akademinės bendruomenės švietimas, psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas, geresnė komunikacija, bendruomeniškumo ir įsitraukimo didinimas. Nepamirškime ir kasdienių dalykų, tokių kaip renginių, kurie pritaikyti studentams su negalia ženklinimas ar paprastesnės finansinės paramos prašymų teikimo sistemos.

Šioms problemoms spręsti ir tikslams įgyvendinti, po ilgų diskusijų su universiteto administracija, nuspręsta atkurti negalios reikalų koordinatoriaus pareigybę. Šis asmuo bus atsakingas už su studijomis susijusių procesų, kurie kyla dėl negalios, organizavimą. Tai liečia ne tik studentų su negalia koordinavimo ir integracijos programos įgyvendinimo klausimus (konsultavimas, tarpininkavimas, pagalba sprendžiant neįgaliesiems problemas, švietimo apie negalią veiklų inicijavimas ir vykdymas), bet ir universitetinės negalios politikos rengimą, planavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir viešinimą.

Kalbant paprastai, tai bus žmogus, kuris padės studentams su negalia nuo pačios studijų pradžios iki jų baigimo ir įsitvirtinimo siekiant karjeros. Nekalbu tik apie pagalbą užpildant prašymus dėl lengvatų ar panašių dalykų. Studentams svarbu turėti žmogų, su kuriuo galėtų pasikonsultuoti įvairiais klausimais. Žinau, kad dažnai susiduriama su problema, kai studentas nepasako dėstytojui apie savo individualius poreikius, dėl ko nukenčia studijų kokybė. Tokiose situacijose koordinatorius bus tarsi tarpininkas ir pagalbininkas.

Žinoma, koordinatorius visų problemų neišspręs, nes jos aktualios ne tik mūsų universiteto lygmenyje, bet ir nacionaliniu mastu: pradedant nuo moksleivių paruošimo ateičiai mokykloje, studijų krepšelių skirstymo sistemos, baigiant įsidarbinimo galimybėmis. Vis dėlto, nuoširdžiai tikiu, kad mūsų akademinė bendruomenė gali sąmoningai inicijuoti pokyčius visuomenėje ir savo Alma Mater galėsime laikyti kiekvienam studentui ir darbuotojui patrauklia bei prieinama aukštąja mokykla.

Skip to content