"Forum one" jaunieji lyderiai

[gview file=”http://www.vdusa.lt/wp-content/uploads/2014/09/Kvietimas-universitetams_LNK_Forum-One.pdf”]

1. Konkurso „LNK Junior Achievers“ organizatorius yra Uždaroji akcinė bendrovė LAISVAS IR

NEPRIKLAUSOMAS KANALAS, juridinio asmens kodas 123026090 (toliau – Konkurso

organizatorius).

2. Konkursas vyksta nuo 2014 m. rugsėjo 11 d. iki spalio 1 d.

3. Konkurso prizas – „Forum One“ įsteigtas „Gold“ 3 dienų kvietimas į didžiausią verslo ir

lyderystės konferenciją Vidurio Europoje „Forum One“ 2014. Iš viso bus galima laimėti 80 prizų.

4. Konkurse kviečiami dalyvauti visų Lietuvos universitetų studentai.

5. Sąlygos konkurso dalyviui:

5.1 turi būti bakalauro paskutinio kurso studentas;

5.2 turi studijuoti valstybės arba universiteto finansuojamoje vietoje;

5.3 turi Konkurso organizatoriui duoti raštišką sutikimą tikrinti pateiktus duomenis.

6. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi:

6.1 nuo 2014 m. rugsėjo 11 iki spalio 1 dienos užpildyti http://lnkgo.alfa.lt/lnkjauniejilyderiai

esančią konkurso anketą ir įkelti iki pusės A4 formato (900 spaudos ženklų su tarpais) ilgio

motyvacinį laišką, kuris bus pagrindinis atrankos kriterijus;

6.2 anketoje pažymėti sutikimą dėl:

i. pateiktų duomenų tikrinimo;

ii. motyvacinio laiško, įskaitant visų jame pateiktų duomenų, viešo skelbimo;

iii. visų Konkurso organizatoriui pateiktų asmens duomenų (įskaitant asmens kodą) tvarkymo

automatiniu būdu, susistemintose rinkmenose ir/ar kitais Konkurso organizatoriaus

pasirinktais būdais.

6.3 nurodyti studijų paskutinio semestro pažymių vidurkį, kuris gali būti vienas iš vertinimo

kriterijų.

7. Konkurso laimėtojus išrinks speciali komisija, dėl kurios sudėties ir vertinimo kriterijų

vienašališkai sprendžia Konkurso organizatorius.

8. Laimėtojų sąrašas bus paskelbtas iki 2014 m. spalio 10 d. interneto svetainėje ww.lnk.lt,

laimėtojai bus informuojami asmeniškai.

9. Spalio 16 d. visi laimėtojai (80 asm.) bus kviečiami dalyvauti „Forum One“ pristatymo renginyje,

per kurį jiems bus įteikti kvietimai. Dalyvavimas privalomas.

10. Konkurso organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo, jei Konkurso dalyvis pažeidė šias

taisykles, nurodė neteisingus ar netikslius savo duomenis arba su Konkurso dalyviu nepavyko

susisiekti dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Konkurso organizatoriaus.

11. Organizatorius turi teisę keisti šias konkurso taisykles, apie pakeitimus iš anksto paskelbęs tuo

pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos.

12. Konkurso organizatorius turi teisę prašyti konkurso dalyvių pateikti galiojančius studijų

dokumentus.

13. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www.lnk.lt.

14. Prizai į kitas vertybes nekeičiami ir grynaisiais pinigais neišmokami.

15. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus ir „Forum One“ konferencijos darbuotojai,

jų šeimos nariai.

Skip to content