Balandžio 27 d. neeilinis parlamento posėdis

Balandžio 27 d. 18 val. vyks neeilinis Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Studentų parlamento posėdis. Jo metu bus renkami du nariai į atsilaisvinusias pozicijas VDU Studentų Atstovybės Valdyboje.

Valdyba – tai strateginis Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento.

Norą tapti Valdybos nariais išreiškė:

Su kandidatais plačiau susipažinti ir užduoti klausimus galėsite posėdžio metu.

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:

  1. Dalyvių registracija.
  2. VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
  3. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.
  4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  5. Darbotvarkės tvirtinimas.
  6. Studentų parlamento narių šalinimas iš VDU Studentų parlamento.

Pristato: Monika Ražauskaitė

  1. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymas, klausimai ir rinkimai.

Pristato: Monika Ražauskaitė

  1. Kiti klausimai
  2. VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

Parlamento posėdis vyks S. Daukanto g. 28, 404 aud.

Skip to content