Balandžio 25-ąją švęsime VDU atkūrimo 25-metį

Balandžio 25 d., penktadienį, švęsime VDU atkūrimo 25-mečio sukaktį – tai bus svarbiausias šiai progai skirto ciklo renginys. 11 val. VDU didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) profesoriams Rimui Kalvaičiui ir Kęstučiui Skrupskeliui bus įteiktos garbės daktaro vardo regalijos, o 16 val. VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks šventinės iškilmės bendruomenės nariams, draugams, partneriams ir bičiuliams.

Renginiai prasidės didžiojoje auloje – čia 11 val. VDU Atkuriamojo Senato nariams, profesoriams Rimui Kalvaičiui ir Kęstučiui Skrupskeliui bus įteiktos VDU garbės daktaro vardo regalijos.

Prof. Rimas Kalvaitis – aktyvus išeivijos renginių dalyvis ir organizatorius, kuris grįžęs į Lietuvą prisidėjo atkuriant VDU ir atstatant Lietuvos Nepriklausomybę, dėstė VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete. Lygiagrečiai dirbo Naujojo Hampšyro universitete (D. Britanija) ir Naujosios Anglijos koledže (JAV). Į pastarąjį jo kvietimu intensyviems marketingo kursams vyko ir keletas VDU studentų.

Prof. Kęstutis Skrupskelis  nuo 1991-ųjų kasmet lankėsi VDU, dėstė filosofiją, prisidėjo prie universiteto padalinių plėtotės, dalinosi savo patirtimi, pristatė pažangias idėjas apie filosofijos tradicijas ir jos sąsajas su modernia švietimo praktika JAV, bendradarbiavo su VDU Išeivijos studijų centru. Mokslininkas taip pat dėstė filosofiją Pietų Karolinos universitete (JAV), šiuo metu yra jo profesorius emeritas.

Daugiau informacijos apie VDU garbės daktarų veiklą – naujienos apačioje.

Tą pačią dieną, 16 val., VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks VDU atkūrimo 25-mečiui skirta šventė, kurioje dalyvauti kviečiami visi bendruomenės nariai, draugai, partneriai, bičiuliai. Švęsdamas skambią sukaktį, universitetas pradžiugins ir tuos, su kuriais nuoširdus bendradarbiavimas tęsiasi jau ne vienerius metus.

Į susirinkusius kreipsis ir sveikinimo kalbas sakys VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka, Senato pirmininkas prof. Zigmantas Kiaupa, iškilmių svečiai. Šventę vainikuos koncertas, kuriame pasirodys VDU kamerinis orkestras (vad. Robertas Bliškevičius), VDU mišrus choras (vad. Jeronimas Serebrinskas) ir Muzikos akademijos solistai.

Šie renginiai – universiteto atkūrimo 25-mečiui skirto renginių ciklo dalis. Visus mokslo metus VDU organizuoja tarptautinius, kultūrinius, ne tik akademikams, bet ir visai visuomenei aktualius renginius.

VDU buvo atkurtas 1989 m. balandžio mėnesį bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų, intelektualų pastangomis. Nuo pat atkūrimo VDU vadovaujasi atvirumo, dialogo ir tolerancijos vertybėmis, remiasi Vakarų universitetų patirtimi, suteikia laisvę studijuoti savaip, tobulėti kaip asmenybėms. Universitete skatinama pažinti kitas kultūras, ugdomas pilietiškumas, skiriamas dėmesys tam, kas vis labiau vertinama nuolat kintančiame pasaulyje – idėjų brandai, asmenybės raiškai, bendravimui, partnerystei.

Apie prof. Rimą Kalvaitį

Prof. R. Kalvaitis gimė Kaune, augo Rumšiškėse ir Zapyškyje iki 1944 m. Traukiantis frontui su tėvais išvyko į Vakarų Europą, gyveno ir dirbo Vokietijoje, Belgijoje, Airijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, vėliau persikėlė į JAV. Ten užbaigė mokslus, įgijo filosofijos daktaro (PhD) mokslinį laipsnį, su žmona užaugino penkis vaikus. Aktyvus išeivijos renginių dalyvis ir organizatorius.

1989 m. jis buvo išrinktas į VDU Atkuriamąjį Senatą (iki 1996 m.), po metų sugrįžo į Lietuvą prisidėti prie Nepriklausomybės atstatymo. Vytauto Didžiojo universitete jis taip pat buvo Senato narys (1996–2000 m.), dirbo vizituojančiu profesoriumi Ekonomikos ir vadybos fakultete (1991–1997 m.). Universitete skaitė marketingo, vadybos, reklamos praktinius kursus verslininkams.

1992–1993 m. prof. R. Kalvaitis buvo užsienio ekonomikos patarėjas LR Užsienio reikalų ministerijoje, taip pat lygiagrečiai dirbo Naujojo Hampšyro universitete (D. Britanija) ir Naujosios Anglijos koledže (JAV). Jo kvietimu VDU studentai dalyvavo vasaros intensyviuose marketingo kursuose Naujosios Anglijos koledže.

Dirbdamas Lietuvoje, taip pat išleido tris poezijos rinkinius, iki šiol palaiko ryšius su VDU bendruomene.

Apie prof. Kęstutį Skrupskelį

Prof. K. Skrupskelis gimė Kaune, vieno įdomiausių prieškario žurnalistų Igno Skrupskelio ir literatūrologės Alinos Skrupskelienės šeimoje. Jo akademinė specialybė – Amerikos filosofijos istorija ir filosofinių tekstų tyrinėjimas bei redagavimas. Dėstė filosofiją Pietų Karolinos (JAV) ir Vytauto Didžiojo universitetuose, šiuo metu jis yra filosofijos profesorius emeritas.

Nuo 1991 m. dėstė ugdymo filosofiją VDU Pedagogikos centre, vėliau – Edukologijos katedroje. Prisidėjo prie šių padalinių plėtotės dalindamasis savo sukaupta patirtimi bei per pirmąjį atkurtojo universiteto dešimtmetį pristatydamas VDU bendruomenei progresyvias idėjas apie filosofijos tradicijas bei jos sąsajas su modernia švietimo praktika JAV, skaitydamas filosofijos paskaitas magistrantams, doktorantams, mokytojams.

Profesorius taip pat yra vykdęs archyvinius tyrinėjimus. Lietuviškai jų metodus jis yra pritaikęs recenzuodamas knygą „Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Posėdžių protokolai“ (2001).

Filosofas domisi prieškario Lietuvos intelektualiniu gyvenimu, spaudos istorija, okupacijų padariniais politinės sąmonės raidai. Yra parašęs ir išleidęs knygas „Ateities draugai. Ateitininkų istorija iki 1940 m.“ (2010), „Vaikų žaidimas: „XX amžiaus“ karikatūros“ (2008), paskelbęs daugelį straipsnių akademinėje, kultūrinėje ir kitoje spaudoje.

 Daugiau informacijos apie VDU atkūrimo 25-mečiui skirtus renginius

Skip to content