BAFF – Baltic-American Freedom Foundation

Kviečiame teikti paraiškas stipendijoms praktikai ir moksliniams tyrimams Jungtinėse Amerikos Valstijose gauti.
Iki spalio 30 d kviečiame studentus ir absolventus teikti paraiškas į Baltijos-Amerikos Laisvės fondą (BAFF) stipendijoms praktikai JAV gauti.

Profesinės praktikos programos konkurso nugalėtojams bus suteikta galimybė išvykti į JAV atlikti praktiką geriausiose Amerikos kompanijose. Programos dalyviai per metus gaus stipendiją iki 30 000 dolerių, kuri suteiks visą reikalingą paramą – kelionės ir sveikatos draudimo išlaidas, taip pat lėšas padengti kasdienes išlaidas. Programos dalyviams bus užtikrinta jų interesus, gebėjimus ir karjeros planus, atitinkanti praktika. Praktikantai JAV gali praleisti nuo šešių iki dvylikos mėnesių.

BAFF Profesinės praktikos programos stipendiantas Saulius Valentinavičius pripažįsta: ” BAFF Profesinės praktikos programos dėka aš pradėjau ir tęsiu savo karjerą didelėje pasaulinėje kompanijoje „ AON Corporation“. Džiaugiausi, galėdamas prisijungti prie tarptautinės komandos, dirbti su pasauliniais projektais ir siekti didesnių laimėjimų profesinėje srityje. Jungtinėse Amerikos Valstijose praleisti metai padėjo suprasti kaip verslas organizuojamas didelėse įmonėse ir, kad siekiant aukštų tikslų, įmanoma pasiekti viską! ”

Svarbiausi kandidatų atrankos kriterijai yra kandidato motyvacija ir aiški ateities vizija, atitikimas fondo misijai, akademiniai ir profesiniai pasiekimai, taip pat anglų kalbos žinios. Visi Baltijos-Amerikos Laisvės fondo programų dalyviai, pasibaigus programai, privalo ne mažiau kaip dvejiems metams grįžti į savo tėvynę, kad savo įgytomis žiniomis, įgūdžiais ir patirtiimi galėtų prisidėti prie Lietuvos socialinės, politinės ir verslo aplinkos plėtros.

Baltijos-Amerikos Laisvės fondas veikia Baltijos šalyse nuo 2010 metų rudens. Fondo misija yra stiprinti Jungtinių Valstijų ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos, santykius per švietimo ir mainų programas, sutelkti dėmesį į ekonomikos augimą ir demokratinių procesų plėtrą. Fondas investuoja į Baltijos šalių žmogiškuosius išteklius, siūlydamas studentams ir mokslininkams tris stipendijų programas, kurios suteikia finansavimą profesinei praktikai, studijoms ir moksliniams tyrimams Jungtinėse Amerikos Valstijose. Po ketverių Fondo veiklos metų, 194 programos dalyviams iš visų Baltijos šalių buvo suteikta galimybė įgyti patirties ir žinių Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Pateikite savo parašką iki spalio 30 d. ir jūs galėsite patirti labiausiai jaudinantį nuotykį savo gyvenime!

Daugiau informacijos apie Fondo siūlomas stipendijas, konkurso sąlygas ir paraiškų teikimo tvarką galite rasti tinklalapyje: http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/

Skip to content