Atstovauk savo fakultetą Studentų parlamente

Nuo spalio 22 dienos prasideda parašų rinkimas dėl galimybės kandidatuoti į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentą. Bakalauro studentai, norintys atstovauti savo fakulteto studentams svarbiausiame VDU Studentų atstovybės (SA) organe, turi surinkti 20 savo fakulteto studentų parašų. Magistro studentams reikėtų surinkti 10 parašų, o doktorantams – užpildyti prašymą ir pateikti VDU SA Prezidentei.

Parlamento nariai priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, procedūrines taisykles ir reglamentus, svarsto ir tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitą, slaptu balsavimu renka ir atstatydina VDU SA prezidentą bei sprendžia kitus VDU studentus liečiančius klausimus.

Studentų parlamentas prezidento teikimu tvirtina studentų atstovus į VDU Senatą, fakultetų tarybas, ginčų komisiją ir kitas VDU institucijas. Taip pat, visų išrinktų narių balsų dauguma gali pareikalauti pakartotinai svarstyti Universiteto savivaldos institucijų priimtus sprendimus studijų klausimais.

„Kiekvienas parlamento narys turi būti išrinktas labai atsakingai, – teigia parlamento narė Lina Stumbrytė. – Vėliau jo balsas taps labai svarbus ne tik prezidento rinkimuose, bet ir įstatu keitime ar studentų problemų sprendime.“ Pasak L. Stumbrytės, parlamento atstovai turi būti atsidavę universitetui ir jo nariams, nes tik taip jie priims teisingus sprendimus.

Už kandidatus bus galima balsuoti elektroniniu būdu per „Outlook“ pašto sistemą.

Prašymus pateikti VDU SA Prezidentei prašome iki vasario 22 dienos.

Bakalauro studentams:

Magistro studentams:

Doktorantams:

Skip to content