Atnaujintas Etikos kodeksas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Etikos kodeksas yra dokumentas, kuris svarbus ne tik pačiam universitetui, bet ir visai jo bendruomenei. Atnaujintame Etikos kodekse yra išsamiau apibrėžiami universiteto bendruomenės santykiai tarpusavyje, plačiau aprašyta akademinio sąžiningumo samprata, įtraukta seksualinio priekabiavimo prevencijos nuostata ir daugelis kitų dalykų.

Studentas pasirašydamas sutartį su VDU įsipareigoja laikytis šio kodekso bei jame aprašytų elgesio normų. Plačiau apie atnaujinimus komentuoja Etikos komisijos pirmininkas Tomas Berkmanas bei studentų atstovės Ieva Vengrovskaja ir Monika Ražauskaitė, kurios buvo aktyvios narės Etikos kodekso atnaujinimo darbo grupėje.

Kaip sekėsi dirbti ir koordinuoti Etikos kodekso darbo grupę? 

Jokių problemų nebuvo, visi labai entuziastingai įsitraukė, visiems darbas buvo įdomus ir įtraukiantis, atmosfera buvo gera. Manau priėjome gerą rezultatą, aš labai džiaugiuosi, kad kodeksas yra visos VDU bendruomenės darbo produktas. Po seminaro, kuriame pristačiau pasikeitimus, gavome nemažai grįžtamojo ryšio, į kurį smarkiai atsižvelgėme ir manau, kad turime gerą rezultatą – pasakoja T. Berkmanas.

Kokius pokyčius atnaujintas Etikos kodeksas įneš į universiteto bendruomenės gyvenimą? 

Savaime suprantama, kad Etikos kodeksas yra svarbus kiekvienam bendruomenės nariui, pagal rangą jis vienas svarbiausių universiteto dokumentų. Mūsų siūlomas kodekso projektas yra gerokai išsamesnis, gerokai platesnis, mes siekiame, kad būtų kiek įmanoma atsakyta į visus klausimus, į visas kylančias problemas – teigia T. Berkmanas.

Kuo šis dokumentas yra svarbus konkrečiai kiekvienam universiteto studentui? 

Etikos kodeksas parodo kokia yra bendruomenės etika, kokios yra bendros taisyklės, normos ir vertybės mūsų universitete. Jis svarbus visiems studentams: tiems, kurie ateina į aukštąją mokyklą, kad jie suprastų ką reiškia akademinė etika, kuo skiriasi universitetas nuo mokyklos, kokios čia yra normos, ir tiems, kurie jau studijuoja – tam, kad kiekvienas studentas galėtų suprasti, ar kažkokioje konkrečioje situacijoje dėstytojo ar kito studento elgesys yra etiškai teisingas – mintimis dalijasi I. Vengrovskaja. Tai dokumentas, kuris padės kiekvienam studentui jaustis šiek tiek saugesniam, jaustis užtikrintam, todėl, kad yra situacijų, kuriuose tu nežinai atsakymų, tu nežinai kaip elgtis, dėl ko šis dokumentas yra vieta, kurioje visa tai aprašyta – komentuoja M. Ražauskaitė.

Kaip tau, prisidėjusiai prie VDU Etikos kodekso atnaujinimo atrodo, kokius pokyčius šis dokumentas įneš į universiteto bendruomenės gyvenimą? 

Atnaujintas Etikos kodeksas yra žymiai platesnis, dokumente yra apibrėžtos sąvokos, pateikiama daug daugiau pavyzdžių, etinių pažeidimų. Labai svarbu, kad daug realistiškiau galėtumėm jį pamatyti, kad jis nebūtų apie kažkokį kosmosą ar apie kažkokius nesuprantamus studentui dalykus, bet kad studentas, atsivertęs šį dokumentą galėtų pamatyti realią savo situaciją ar tam tikrą įvykį ir žinotų ką su ta situacija jis gali padaryti, kaip ją išspręsti, kur kreiptis – komentuoja I. Vengrovskaja.

Kokius esminius pastebėjimus ir pasiūlymus įnešei į darbo grupę kaip studentų atstovė? 

Darbo grupėje darbą pradėjome nuo to, kad atnešėme Studentų atstovybės paruoštą pradinį variantą. Tuomet juos lyginome, bandėme suklijuoti iš keleto kitų variantų. Tos pagrindinės idėjos buvo apie tai, kaip patys studentai galėtų neperžengti tam tikrų ribų (etikos prasme). Mūsų bendravimas su dėstytojais kartais tampa betarpišku ir tai pakiša koją, nes mes patys nesijaučiam saugūs jei taip yra iš dėstytojo pusės, taip pat kaip ir dėstytojai nesijaučia saugūs, kuomet studentai juos provokuoja elgtis neetiškai. Tikriausiai tai ir yra pagrindinė idėja, su kuria atėjome – kad visa tai būtų aprašyta ir neliktų vietos interpretacijoms – savo pastebėjimais dalijasi M. Ražauskaitė.

Gegužės 17 d. buvo patvirtintas atnaujintas VDU Etikos kodeksas, kuris yra pradėtas naudoti ir taikyti iš kart po patvirtinimo. Visus studentus raginame nepalikti jo nuošalyje ir perskaityti visas kodekso aprašytas situacijas ar įvykius, taip užtikrindami ne tik savo etišką elgesį, bet ir dėstytojų bei kitų studentų elgesį su jumis.

Skip to content