Akademinės grupės seniūnas – ką apie jį vertėtų žinoti?

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) nuo šių metų įsigaliojo seniūnų programa, leisianti universiteto administracijai ir VDU Studentų atstovybei (VDU SA) efektyviau komunikuoti su įvairių kursų studentais apie jų problemas, rūpesčius, taip pat perduoti svarbią informaciją. Šiemet pirmieji metai, kuomet seniūnai yra registruojami, todėl tokie pokyčiai iškėlė ne vieną klausimą: kas, kaip ir kodėl? Trumpame interviu į šiuos klausimus atsako VDU SA Akademinių reikalų komiteto koordinatorė Gintarė Jurelytė.

Kodėl ir kaip kilo mintis įtvirtini seniūnų sistemą ir juos registruoti?

VDU yra viena iš didžiausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, turinti daug fakultetų, o po konsolidacijos jų dar padaugėjo, todėl atsirado ir daugiau sunkumų komunikuojant. Akivaizdu, kad trūko glaudesnio ryšio, todėl buvo pradėtas seniūnų sistemos vykdymas. Jos tikslas ir yra turėti tarpininkus tarp studentų, SA ir administracijos. Mums svarbu, kuriant sistemą, kartu kurti ir kontaktų bazę, kurios dėka galime greičiau pasiekti visas programas, kviesti seniūnus į įvairius susitikimus, perduoti ir gauti visą reikalingą informaciją.

Kokias pareigas atlieka akademinės grupės seniūnas?

Paprastai kalbant, seniūnas yra tarpininkas tarp savo kurso studentų ir administracijos bei VDU SA. Jis gauna informaciją, kurią perduoda savo kursui arba atvirkščiai – iš kursiokų surenka problemas, įvairius atsiliepimus nuomones ir apie tai informuoja administraciją arba atstovybę.

Kodėl svarbu jį išsirinkti?

Tam, kad komunikacija apie kurso problemas, rūpesčius ir klausimus vyktų efektyviau. Tikrai dažnai būna situacijų, kai studentai padiskutuoja apie tai, kas nepatinka, kas galėtų vykti kitaip, tačiau tai ir lieka tik diskusijomis. Problema yra ir tame, kad studentus ne visada pasiekia svarbi informacija. Todėl ir svarbus seniūnas, kad kurso studentams būtų visapusiškai atstovaujama.

Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti grupės seniūnas?

Visų pirma, seniūnui turėtų rūpėti jo bendrakursių gerovė, studijų programos kokybė, universiteto aplinka. Jis turėtų būti atsakingas, išklausantis kitų nuomones ir gebantis ieškoti kompromisų bei siekiantis pokyčių.

Koks yra seniūno kadencijos ilgis ir kokiomis sąlygomis jį galima keisti?

Seniūnas yra renkamas visam studijų laikotarpiui. Kol tai yra žodinis susitarimas ir nėra tai reglamentuojančio dokumento, galima keisti seniūną, jei bendrakursių dauguma to nori, seniūnas nebenori tęsti savo kadencijos, nutraukia arba pakeičia studijas.

Ar reikalingas seniūno pavaduotojas?

Pagal poreikį ir priklausomai nuo situacijos. Jeigu kursas labai didelis, manau, kad yra naudinga turėti pavaduotoją, kad seniūnas galėtų daugiau dirbti su Studentų atstovybe ir administracija, o pavaduotojas – palaikyti artimesnį kontaktą su bendrakursiais.

Kokiu reikalu studentai gali kreiptis į savo seniūną?

Tai bet kokie su studijavimu susiję klausimai: studijų kokybė, dėstymas, santykiai su dėstytojais, socialinė ir emocinė aplinka, informacija, kurią sunku surasti pačiam ir pan. Jei seniūnas pats negali išspręsti problemos ar atsakyti į klausimus, jam padeda Studentų atstovybė.

Kaip ir kas gali pretenduoti  į seniūno poziciją?

Kiekvienų mokslo metų pradžioje būna paskelbiama anketa seniūnams užsiregistruoti, ją studentams išsiunčia fakultetų referentai. Norintis studentas turėtų išsikelti arba būti iškeltas kitų studentų kaip kandidatas. Kandidatuoti gali bet kuris kurso studentas, kuris yra atsakingas, suinteresuotas spręsti problemas ir norintis pagerinti studijų kokybę ir studijavimo sąlygas savo kursui.

Kaip grupei išsirinkti savo seniūną?

Seniūno rinkimų procedūra nėra reglamentuota, todėl tai bet koks demokratiškas rinkimų būdas: studentas gali savanoriškai pasisiūlyti (arba būti pasiūlytas kito studento) ir kurso pritarimu tapti seniūnų, jei yra keli kandidatai, seniūnu tampa tas, kuris turi didesnį kurso studentų palaikymą. Jei seniūnas yra renkamas mokslo metų viduryje/pradžioje, apie tai reikėtų tiesiogiai informuoti Studentų atstovybę.

Ar seniūno veikla reikalauja daug laiko?

Veikla tikrai nereikalauja daug laiko. Didžioji dalis pareigybių atliekama nuotoliu, o ypač šiuo metu. Įprastai, vyksta vienas susirinkimas per kelis mėnesius, kurio informaciją reikia perduoti savo bendrakursiams. Dar galima kalbėti apie individualius atvejus, nes dauguma problemų yra sprendžiamų atskirai, tuomet reikia surinkti savo kurso nuomonę dėl esamų problemų, informuoti administraciją, jei ji nieko nekeičia, problemas spręsti kartu su Studentų atstovybe.

Kokią naudą  gauna studentas, atstovaujantis savo grupei?

Pirmiausia, tai patirtis – rinkti ir kelti problemas, bendrauti su žmonėmis, imtis atsakomybės, diskutuoti ir rasti kompromisą. Taip pat, tai yra galimybė geriau įsigilinti į universiteto veiklą, susipažinti su universiteto dokumentais ir žinoma, tiek geriau susibendrauti su savo kursiokais, tiek susirasti naujų draugų – kitų kursų seniūnų.

Skip to content