Naujienos Vytauto Didžiojo universitete

Birželio  29-ąją įvyko paskutinis šių mokslo metų Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdis. Jo metu buvo aptarta keletas studentams ypač svarbių ir aktualių klausimų. Visų pirma, atsižvelgiant į VDU Studentų atstovybės atliktos apklausos rezultatus, kurioje dayvavo 10% visų VDU studentų, paaiškėjo, kad net 87% studentų pasisako prieš privalomą paskaitų lankomumą. Rezultatus pateikus Senate reguliamino punktas dėl privalomų paskaitų lankymo nebuvo priimtas (!)

Kita labai svarbi naujojo reguliamino pataisa ta, kad keičiasi A, B, D dalykų koncepcija, kuri galios jau BŪSIMIEMS STUDENTAMS.

  • Dabartinės tokios A grupės, kurią sudarė privalomi bendrieji universitetiniai dalykai nebelieka ir ją keičia „Pagrindinių studijų sričių dalykai, skirti įvairių studijų sričių žinioms ir gebėjimams įgyti bei užsienio kalbos. Šią dalykų grupę sudaro keturių studijų sričių ir vienas užsienio kalbų pogrupiai.“ Šią dalykų grupę sudaro 4 studijų sričių ir vienas užsienio kalbų pogrupiai:

-Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų;

-Humanitariniai mokslų;

-Socialiniai mokslų;

-Menų;

-Užsienio kalbos.

Studentai turės pasirinkti ne mažiau kaip po vieną studijų dalyką iš visų keturių studijų sričių pogrupių, nesirenkant dalyko, kuris yra tos pačios studijų krypties, kaip ir jo studijuojama studijų programa. Kaip ir iki šiol, A grupės dalykus studentai turės išklausyti per pirmus dvejus studijų metus.

Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų Universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, studentas turės pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų. SVARBU tai, kad būsimi studentai privalės pasiekti  C1 anglų kalbos žinių lygį (iki šiol buvo B2 lygis).

  • Pagal naujas pataisas dabar B grupę sudarys alternatyvūs įvadiniai studijų sričių dalykai, dėstomi kitose, nei studento studijuojamoje, studijų programose. Šiai grupei taip pat yra skirta 16 kreditų, tačiau SVARBU tai, kad studentas kreditus gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės.
  • D grupės nebelieka.

Taigi, tokie yra svarbiausi ir esminiai pokyčiai liečiantys kiekvieną iš mūsų, studijuojantį Vytauto Didžiojo universitete.

Skip to content