2014 m. Rinkiminė-ataskaitinė VDU SA konferencija

2014m. Kovo 13d. 14:00 Vytauto Didžiojo universitete, mažojoje salėje, vyko VDU studentų atstovybės prezidento metinės veiklos ataskaitos pristatymas ( laikotarpio: 2013-03-14/ 2014-03-13) ir rinkiminė konferencija.

Dalyvavo: Vytauto Didžiojo Studentų parlamento atstovai 24/30 ir  garbingi VDU SA svečiai: Vytauto Didžiojo Universiteto rektorius Zigmas Lydeka, Kauno meras Andrius Kupčinskas, seimo narys Gintaras Steponavičius.

Konferencija prasidėjo muzikos akademijos kamerinio choro sugiedotu studentų himnu „Gaudeamus“.

Sveikinimo žodį VDU SA prezidentas Justinas Petkus pakvietė tarti VDU rektorių Zigmą Lydeką:  ,,Dėstytojas yra toks, kokį jį įsivaizduoja patys studentai.“

Kitas sveikinimo žodį tarė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, kuris padėkojo VDU studentams rodantiems iniciatyvą Kauno jaunimo labui ir džiaugėsi unikaliomis studentų idėjomis.

Studentus sveikino ir Gintaras Steponavičius, savo kalboje paminėdamas, jog Vytauto Didžiojo universitetas yra pavyzdys kitiems Lietuvos universitetams.

LSS prezidentas Paulius Baltokas pabrėžė, jog tiesioginiai rinkimai yra didelis iššūkis, tačiau su šiuo išūkiu VDU SA susitvarkė, net jei rinkimuose balsavo mažiau nei 1000 VDU studentų.

Į balsų skaičiavimo komisiją buvo išrinkti: Agnė Racevičiūtė VDU , KTU prezidentė Monika Simoškaitė ir  ŠU Studentų atstovybės narė Gabrielė Gendvilaitė. Patikrinus kvorumą, konferencijoje dalyvavo 24 iš 30 parlamento narių. Posėdis paskelbtas teisėtu.

Martynas Pievelis pristatė revizijos komisijos ataskaitą. Revizijos komisijos nuomone visa VDU SA veikla buvo teisėta pagal visus galiojančius Lietuvos įstatymus, o visa buvusi numatyta metų veikla buvo įgyvendinta.

VDU SA prezidento metinė ataskaita buvo įvertinta 10 balų, vertinimą pasiūlė VDU Alumni Donatas Juodpusis, o jam vieningai pritarė parlamento atstovai.

Po VDU SA ataskaitos pristatymo prasidėjo kandidatų į VDU SA prezidentus prisistatymai. Prisistatė Justinas Petkus, kuris paminėjo jog ir toliau tobulintu VDU studentų gerovę universitete bei sėkmingai atstovautu juos įvairiuose srityse. Po šios kalbos buvo paskelbti rinkimų rezultatai, kurie skelbė, jog VDU SA prezidentu antrai kadencijai tapo Justinas Petkus.

Skip to content