Skelbiami kandidatai VDU SA prezidento pareigoms užimti

Kovo 15 dieną naujai išrinkto Studentų parlamento bus renkamas VDU studentų atstovas – VDU SA prezidentas. Prašymus įregistruoti kandidatu pateikė viena kandidatė – Greta Šmaižytė. Dabartinio prezidento metinės veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks 12 val., VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28).

Kandidatė šiuo metu studijuoja Karjeros ir Profesinio konsultavimo ketvirtame kurse, eina prezidento pareigas VDU Studentų atstovybėje. Šiais metais Greta Šmaižytė priėmė sprendimą – tęsti pradėtą veiklą ir taip atsižvelgia į du, naujausius, svarbius tikslus savo veiklos gairėse: tikslingai ir atsakingai atstovauti studentams visose universiteto struktūriniuose organuose ir ginti jų interesus už universiteto ribų bei kurti stabilią ir patikimą organizaciją, išlaikančią savo veiklos tęstinumą.

„Labai aiškiai ateinantiems metams pasirinkau dvi pagrindines sritis, su kuriomis studentų savivalda turėtų intensyviausiai darbuotis – aukštųjų mokyklų konsolidacija bei studentų savivaldos stiprinimas. Manau, kad ateinantiems metams tai yra pagrindinės tematikos, ties kuriomis reikia dirbti. Konsolidacijos proceso metu yra svarbu užtikrinti kokybiškas studijas bei visas galimybes VDU studentams – ir esamiems, ir būsimiems, o stipri studentų savivalda yra raktas į sėkmingą studentų atstovavimą ir organizacijos kokybiškos veiklos tęstinumą“,- taip savo motyvaciniame laiške apie savo tikslus rašo kandidatė Greta Šmaižytė.

Tai būtų penktoji VDU SA prezidentė kandidatuojanti antrai kadencijai iš eilės. Rinkimai vyks kovo 15 d. 12 val. VDU Mažojoje salėje.

Gretos Šmaižytės veiklos gaires ir motyvacinį laišką rasite apačioje.

Veiklos gairės

Motyvacinis laiškas

 

Universiteto studentams suteiktos mokesčių lengvatos

Vytauto Didžiojo universitetas, įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto misiją, kiekvieną semestrą skiria mokesčių už studijas bei apgyvendinimą bendrabutyje lengvatas studentams atsižvelgiant į jų socialinę padėtį bei paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai, taikant mokesčio už studijas lengvatas arba gyvenamąją vietą bendrabutyje – taikant apgyvendinimo bendrabučiuose mokesčio lengvatas.

Universitetui paskelbus apie galimybę skirti lengvatas mokesčiui už studijas bei apgyvendinimo mokesčiui sumažinti 2017/2018 m. m. pavasario semestrui, buvo gauti 53 studentų prašymai sumažinti mokestį už studijas bei 44 studentų prašymų sumažinti mokestį už apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose.

Įvertinus VDU skirtos paramos dydį, skirtą mokestinėms lengvatoms, bei atlikus pateiktų duomenų analizę, vadovaujantis VDU mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, mokesčių už studijas ir apgyvendinimą lengvatoms 2017/2018 m. m. pavasario semestre VDU skyrė už 20 800 EUR sumą.

Mokesčio už studijas lengvatos skyrimo kriterijai

Mokestis už studijas buvo sumažintas studentams, kurie neturi abiejų tėvų arba jiems iki pilnametystės buvo paskirta globa (našlaičiams); neįgaliems studentams; studentams, iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų bei studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei 300 EUR/mėn., atsižvelgiant į studentų paskutinės sesijos akademinį vidurkį:

 • jei vidurkis yra nuo 9,50 iki 10,00, mokestis už studijas sumažintas 100 %;
 • jei vidurkis yra nuo 9,00 iki 9,49, mokestis už studijas sumažintas 75 %;
 • jei vidurkis yra nuo 8,50 iki 8,99, mokestis už studijas sumažintas 50 %;
 • jei vidurkis yra nuo 8,00 iki 8,49, mokestis už studijas sumažintas 25 %.

Iš viso buvo patenkinti 27 studentų prašymų skirti mokesčio už studijas lengvatas 2017/2018 m. m. pavasario semestre (42 % nuo visų prašiusiųjų), taip suteikiant beveik 15 000 EUR universiteto paramos studentams.

Mokesčio už apgyvendinimą lengvatos skyrimo kriterijai

Apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose mokesčio lengvata buvo skirta studentams, kurie neturi abiejų tėvų arba jiems iki pilnametystės buvo paskirta globa, šia tvarka:

 • jei apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 1-2 EUR/para, skirta 100 % apgyvendinimo mokesčio lengvata 2017/2018 m. m. pavasario semestrui;
 • jei apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 3-4 EUR/para, skirta 75% apgyvendinimo mokesčio lengvata 2017/2018 m. m. pavasario semestrui.

Neįgaliems studentams taip pat studentams, iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų bei studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei 300 EUR/mėn. apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose mokesčio lengvata 2017/2018 m. m. pavasario semestrui buvo skirta šia tvarka:

 • jei apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 1-2 EUR/para, skirta 50 % apgyvendinimo mokesčio lengvata;
 • jei apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 3-4 EUR/para, skirta 25 % apgyvendinimo mokesčio lengvata;

Papildomai neįgaliems studentams, kurių apgyvendinimo bendrabutyje mokestis yra 5 EUR/para, buvo skirta 25 % mokesčio lengvata, o tiems studentams, kurie gyvena kartu su lydinčiu asmeniu, nepaisant mokamo mokesčio dydžio, skirta 50 % apgyvendinimo mokesčio lengvata 2017/2018 m. m. pavasario semestre.

Iš viso buvo patenkinti 34 prašymai skirti mokesčio už apgyvendinimą lengvatą 2017/2018 m. m. pavasario semestre (77 % nuo visų prašiusiųjų), taip suteikiant daugiau nei 5 800 EUR universiteto paramos studentams.

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai yra paskelbti asmeniškai informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, kuris buvo nurodytas el. paraiškos anketoje.

Daugiau informacijos apie mokestines lengvatas

Daugiau informacijos

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)          

 • Adresas S. Daukanto g. 27–206, 44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 751 175
 • El. paštas studentas@vdu.lt

Greta Šmaižytė: Artes Liberales idėjų panaikinimas – žingsnis atgal

Pastaruoju metu visuomenėje sklando įvairios kalbos dėl veiksmų, siekiant optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą Lietuvoje. Pirma buvo kalbama apie individualių universitetų iniciatyvas, vėliau pradėjo aiškiau girdėtis ir šalies vadovų pasisakymai apie būtiną pertvarką. Konsolidacijos idėją visada palaikiau. Norint gerinti siūlomų studijų programų kokybę yra būtina mažinti aukštųjų mokyklų skaičių Lietuvoje. Mūsų – Vytauto Didžiojo – universitetas pirmasis parodė iniciatyvą, siekdamas susijungti su Lietuvos Edukologijos universitetu. Tačiau dabartinis  Švietimo ir mokslo ministerijos bei vyriausybės siekis optimizuoti sistemą skubos tvarka kelia daug klausimų. Svarbiausi iš jų – kas nutiks su mūsų Alma Mater ir kokį universitetą mes baigsime?

Ministerijos sudaryta darbo grupė, neatsižvelgdama į jau pradėtus universitetų jungimosi veiksmus, pateikė savas išvadas, kaip turi atrodyti aukštųjų mokyklų tinklas Lietuvoje. Tuose planuose Vytauto Didžiojo universiteto nebelieka. Jis yra prijungiamas prie naujai sukurto Kauno universiteto. Valdžios atstovai, paviešinę tokį priimtą rezultatą, visuomenei nepateikia jokių paaiškinimų, kodėl buvo pasirinktas būtent toks variantas. Iš kur atsirado Kauno universitetas?  Kuo šis planas yra naudingas Lietuvai? Kaip bus vykdoma ši reforma? Sunku patikėti, kad atsakingos institucijos, nulemsiančios mūsų visų studentų likimą, nėra linkusios atsakyti į šiuos klausimus. Nors ir yra organizuojamos diskusijos, valdžios atstovai kartoja tik tai, kas jau yra pateikta jų darbo išvadose – Kauno universitetas.

Vytauto Didžiojo universiteto, turinčio gilias tradicijas ir Artes Liberales principus, išnykimas yra nelogiškas ir nepamatuotas. Esame vienintelis valstybinis universitetas Lietuvoje, kuriame studentai yra ugdomi pagal laisvųjų menų tradicijas. Šviesios atminties profesorius Leonidas Donskis yra pasakęs, kad universiteto misija yra ne gaminti pigią darbo jėgą, o apmąstyti visuomenę, socialinius ir politinius pamatus bei dabartį ir ateitį. Būtent dėl to universiteto ir Artes Liberales idėjų panaikinimas būtų didžiulis žingsnis Lietuvai atgal. Mano studijos yra nukreiptos į karjerą ir jos perspektyvas, todėl žinau, kad stiprūs darbdaviai ieško tokių darbuotojų, kurie būtų ne tik savo sričių profesionalai, tačiau turėtų ir platesnį išsilavinimą bei suvokimą apie pasaulį ir visuomenėje vykstančius procesus.

Studentai nėra įrankiai, kažkokios priemonės ar daiktai, kuriuos galima perkėlinėti iš vieno universiteto į kitą bei vykdyti reformas, visiškai neatsižvelgiant į jų nuomonę, tinkamai neinformuojant apie visus vykstančius procesus. Matydama neobjektyvų ir šališką institucijų darbą, viešą nusistatymą prieš Vytauto Didžiojo universitetą, kviečiu savo Alma Mater studentus ir visą bendruomenę į gegužės 16 d., antradienį, 16:30 organizuojamą VDU bendruomenės susitikimą Didžiojoje salėje, kurio metu galėsime pasikalbėti ir aptarti dabartinę universiteto situaciją bei vykstantį konsolidacijos procesą.

Išrinkta pirmoji VDU Studentų atstovybės prezidentė!

Kovo 16 dieną vykusiuose Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijos metu, pirmą kartą organizacijos istorijoje, išrinkta prezidentė, socialinių mokslų fakulteto trečiakursė, Greta Šmaižytė. Konferencijos metu buvo pristatyta buvusio prezidento, Eigirdo Sarkano, metinės veiklos ataskaita, išrinkta VDU SA Valdyba bei Revizijos komisija.

Kandidatais į prezidento pareigas užsiregistravo du studentai, tačiau susiklosčius aplinkybėmis, vienas kandidatas prieš pat rinkimus atsisakė savo kandidatūros. Prezidentą slaptu balsavimu rinko VDU Studentų parlamentas. Vienintelė likusi kandidatė Greta Šmaižytė surinko 23 balsus už, 7 – prieš ir vienas balsavimo biuletenis buvo sugadintas. Taip pat buvo išrinkta naujoji Valdyba: Justė Elzbergaitė, Adomas Kačerauskas, Eigirdas Sarkanas, Martynas Švarcas ir Greta Šmaižytė, pagal užimamas prezidentės pareigas. Į naująją Revizijos komisiją išrinkti: Raimonda Smailytė, Arnas Bendaravičius, Lukas Gedvila, Laura Dragūnaitė ir Rimgailė Daukšytė.

Naujoji VDU SA prezidentė dalinasi emocijomis: „Esu be galo laiminga,  tačiau suprantu, kokia atsakomybė gula ant pečių. Esu pasiruošusi ją priimti ir tikiu, kad su savo komanda nuveiksime labai daug.“ Gretos komandą sudaro Vytautas Kučinskas (akademinių reikalų komiteto koordinatorius), Solveiga Skaisgirytė (socialinių reikalų komiteto koordinatorė), Dominyka Kurklietytė (kultūros komiteto koordinatorė), Sandra Matoškaitė (projektų ir tarptautinių ryšių komiteto koordinatorė), Lukas Dzedulionis (marketingo ir reklamos komiteto koordinatorius), Rūta Šerpytytė ir Ieva Ramanauskaitė (ryšių su visuomene komiteto koordinatorės), Živilė Masytė (laikraštuko „Studis“ vyr. redaktorė), Laurynas Nikelis (žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius) ir Ignas Lokcikas (biuro administratorius).

Senajam prezidentui dėkojo ir naująją sveikino Lietuvos Studentų sąjungos prezidentas Mažvydas Savickas, VDU Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius, VDU Rektorius Juozas Augutis, kitų savivaldų atstovai bei VDU SA Alumni.

Laukiamiausi metų apdovanojimai – V2!

Artėja kasmetinis, tradicija tapęs Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bendruomenės apdovanojimų vakaras  –„V2“. Šiais metais apdovanojimai bus įteikiami kovo 14d. VDU didžiojoje salėje., kur nominacijas gaus, studentų manymu, labiausiai nusipelnę dėstytojai, studentiškos organizacijos, padaliniai, pasirodys universiteto kolektyvai.

Organizatorė Viktorija Šaulytė sako, jog „V2“ – tai renginys, kuris suburia visą bendruomenę ir dovanoja pačias gražiausias akimirkas, turiningai praleistą laiką. Universitete svarbu išlaikyti tradicijas, o tai – viena jų.”. Kalbėdama apie artėjantį renginį, organizatorė pridūrė, jog tikisi, kad po dešimtmečio, jai užsukus į universitetą, „V2“ vis dar džiugins bendruomenės narius ne tik apdovanojimais, bet ir tuo, jog universitete yra tiek daug nuostabių ir talentingų žmonių.

Tam, kad vakaras neprailgtų, VDU kolektyvai pasirengę džiuginti ir nustebinti savo pasirodymais, kuriuos režisuos Arūnas Žemaitaitis. Renginį ves – Egidijus Stancikas. Prieš apdovanojimus (17.30) visų svečių lauks nemokami gėrimai ir užkandžiai.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kandidatai į VDU SA prezidentus: motyvacija ir veiklos gairės

Jau kovo 16 dieną, 12 valandą, vyks prezidento metinės veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija, kurios metu ir  paaiškės, kas taps naujuoju VDU Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentu. Prašymus įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus pateikė Greta Šmaižytė ir Arnoldas Borovskis.

Kovo 7 dieną 15 valandą VDU Mažojoje salėje vyks VDU SA kandidatų į prezidentus debatai, kuriuose bus galima iš arčiau susipažinti su kandidatais ir užduoti jiems klausimų.

Kviečiame susipažinti su kandidatų į prezidento postą veiklos gairėmis:

Veiklos gairės:

Arnoldas Borovskis

Greta Šmaižytė

Motyvacinis laiškas:

Arnoldas Borovskis

Greta Šmaižytė

Paaiškėjo kandidatai į VDU Studentų atstovybės prezidentus

Kovo 16 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų Parlamentas išrinks naująjį VDU Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentą. Prašymus įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus pateikė Greta Šmaižytė ir Arnoldas Borovskis. Dabartinio prezidento metinės veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks 12 val., VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28).

„Prezidento pareigos reikalauja atsidavimo, atsakomybės ir laiko, tačiau kartu ir duoda neįkainojamos patirties. Džiugu, kad rinkimuose į VDU SA prezidento postą savo kandidatūrą iškėlė ne vienas studentas. Konkurencija yra tam tikras impulsas dar labiau stengtis, ruoštis bei įrodyti savo idėjų bei siekių stiprumą. Tikiu, kad bet kuris iš šių kandidatų ir toliau ves organizaciją tik į priekį. Tiek Studentų parlamento nariams, kurie rinks prezidentą, tiek ir kandidatams palinkėčiau dviejų dalykų – sveiko proto ir racionalių sprendimų.“ – kalbėjo dabartinis Studentų atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Abu kandidatai į prezidentus kalbėjo apie tai, kad kaupė patirtis ir ilgai dirbo, kad užtektų kompetencijos užimti VDU studentų atstovybės prezidento pareigas, tačiau pretendentų tikslai šiek tiek skiriasi.

Greta Šmaižytė žada daugiau dėmesio skirti socialiniams ir akademiniams reikalams: „Mano ir mano komandos strategija nukreipta į stiprią organizaciją ir VDU studentų atstovavimą. Nepamiršime tradicinių renginių, tačiau norime daugiausiai dėmesio ir savo laiko skirti socialiniams ir akademiniams klausimams. Sieksime, kad per šį nelengvą ir įtemptą konsolidacijos laikotarpį studentai jaustųsi saugiai. Taip pat norime pagerinti tarptautinių studentų atstovavimą, tobulinti mokestinių lengvatų skyrimo tvarką bei toliau atstovauti visų studentų, o ne individualių asmenų interesus.“

Tuo tarpu Arnoldas Borovskis kalbėjo apie studentų interesų atstovavimą ir šiltesnius ryšius su visais studentais sprendžiant jų problemas: „Vienas iš mano tikslų laimėjus rinkimus yra pateikti VDU Studentų atstovybę kaip patrauklią organizaciją universiteto studentams siekiant visapusiško studentų interesų atstovavimo. Kartu su komanda norime, kad VDU SA būtų tokia organizacija, į kurią kiekvienas studentas, susiduriantis su problemomis, galėtų drąsiai ir noriai kreiptis žinodamas, kad tikrai sulauks pagalbos ir bus išklausytas. Šis tikslas kilo dėl to, kad studentai nesikreipia į atstovybę netikėdami studentų savivaldos efektyvumu arba tiesiog bijodami, kad gali likti nesuprasti ar neišklausyti.“

Kovo 7 dieną 15 valandą VDU Mažojoje salėje vyks VDU SA kandidatų į prezidentus debatai, kuriuose bus galima iš arčiau susipažinti su kandidatais ir užduoti jiems klausimų. Dieną prieš debatus pretendentai  pateiks tikslesnes veiklos gaires ir motyvacinius laiškus, kuriuos bus galima rasti VDU Studentų atstovybės puslapyje.

Nuo 2014 metų VDU Studentų atstovybės prezidento rinkimuose dalyvaudavo tik po vieną kandidatą. Po trijų metų pertraukos rinkimuose panoro dalyvauti du kandidatai siekiantys užimti prezidento postą. Per visą VDU Studentų atstovybės gyvavimo laikotarpį vos kelis kartus buvo renkamasi iš dviejų kandidatų, o prezidento pareigose niekuomet nebuvo merginos.

[av_gallery ids=’6163,6165′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’2′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]

 

Tapk Studentų atstovybės prezidentu!

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (toliau VDU SA) kviečia tave, ryžtingą studentą, tapti visų VDU studentų atstovu! Tam reikia tik surinkti penkiasdešimties studentų palaikymą ir įtikinti studentus, kodėl būtent tu turi tapti prezidentu.

VDU SA prezidentas yra atstovybės vadovas, koordinuojantis ir planuojantis jos veiklą. Pagrindinės prezidento pareigos yra atstovauti studentams VDU Rektorate, Senate ir universiteto Taryboje. Šis atstovas taip pat dalyvauja etikos komisijose, šaukia VDU SA Parlamento posėdžius bei veikia visos VDU SA vardu.

„Tai ypatingai atsakingos pareigos, reikalaujančios labai daug laiko. Tačiau tuo pačiu tai vieta, kurioje galima įgyti neįkainojamos patirties, o išsprendus net ir mažiausias vieno ar kelių studentų problemas, jaučiamas vidinis pasitenkinimas. Tiesioginės prezidento pareigos atlikimas atperka visą praleistą laiką bei patirtą stresą.“ – patirtimi dalinasi esamas VDU SA prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Kandidatą į VDU SA prezidento postą įregistruoja VDU SA rinkimų komisijos pirmininkas. Prezidento kandidatūrą turi palaikyti ne mažiau 50 studentų. Kandidatų prašymus su studentų parašais atnešti į Studentų atstovybę (S. Daukanto g. 27-202) iki kovo 1 dienos, 17 val. dabartiniam prezidentui – Eigirdui Sarkanui.

VDU SA rinkimų reglamentas

Prašymas įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus:

[gview file=”http://www.vdusa.lt/wp-content/uploads/VDU-SA-rinkimų-reglamentas.-final-2013-kovo-14-9-10.pdf”]

Edukologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas tikisi susijungti iki metų pabaigos

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) tikisi susijungti iki 2017 metų pabaigos.

Apie tai pranešė ketvirtadienį pas Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį apsilankę abiejų universitetų atstovai. Anot LEU tarybos pirmininko Henriko Juškevičiaus, susijungimo detalės bus aiškios dar iki šių metų stojimo.

„Bus vienas universitetas ir bus aišku, kur stoja ir ką baigs. O kaip kitaip studentus pritrauksi? Jie turi žinoti, kur jie stoja“, – žurnalistams po susitikimo sakė H.Juškevičius.

Jo teigimu, po susijungimo aukštoji mokykla turėtų vadintis Vytauto Didžiojo universitetu, liks viena taryba. Anot jo, Seimo pirmininkas pažadėjo paramą susijungimo kaštams padengti.

„Aš tikiu, kad šiandien galų gale mes susitarėme, kad tiltą reikia statyti ne išilgai upės, o skersai upės (…). Reikalinga buvo politinė valia ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien Seimo pirmininkas labai aiškiai pasakė, kad Seimas palaikys“, – teigė H.Juškevičius.

VDU tarybai pirmininkaujantis kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus savo ruožtu sakė, kad universitetų susijungimas pagerins pedagogų rengimą šalyje.

„Man atrodo, kad mes jau atsilikę esame nuo pedagoginio vystymosi ir pasiekimų, ir specialistų paruošimo, ko gero, per visą dešimtmetį. Šita spraga yra jaučiama ir aš tikiu, kad mes padarysime tikrai didelį žingsnį iš karto, ne po žingsniuką“, – sakė V.Adamkus.

V.Pranckietis teigė, kad universitetai jungimuisi prašo nedidelės finansinės paramos ir Seimas, kaip steigėjas, galėtų juos skirti.

„Mes jiems nepažadėjome nieko, bet sutarėme taip, kad jie padaro tikslų planą, surašo, koks to plano finansinis pagrindimas, ir jeigu sako – 5 mln. ar 10 mln. eurų ir tie dar išdėstyti per keletą metų, tai valstybės požiūriu arba universitetų biudžeto požiūriu tai yra tikrai labai kuklūs pinigai (…). Čia ne (finansinis) skatinimas (jungtis), čia yra tik padėjimas pernešti tuos kaštus universitetams. Jie negali visko patys padengti. Sakykime, jeigu mažėtų žmonių, tai išeitines reikėtų išmokėti, ir jeigu mes, kaip steigėjas, kviečiame universitetus jungtis, tai mes, kaip steigėjas, turime ir padėti išgyventi tą jungimąsi. Šiuo atveju tokios išlaidos. Galbūt dar laboratoriją kokią reikės papildomai įrengti, nes einama prie studijų kokybės“, – aiškino Seimo pirmininkas.

Dabartinis LEU Lietuvos Vyriausybės sprendimu įkurtas 1935 metais, tai buvo pirmoji aukštoji pedagoginė mokykla – dvimetis pedagoginis institutas Klaipėdoje. Jo uždavinys buvo rengti mokytojus reformuotai pradinei mokyklai ir plėtoti pedagoginius mokslus Lietuvoje. 1939 metų kovą, Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, institutas evakuotas į Panevėžį, o tų pačių metų rudenį, Lietuvai atgavus Vilnių, perkeltas į sostinę ir pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu, 1992 metais jam suteiktas universiteto statusas. 2011 metais jo pavadinimas pakeistas į Lietuvos edukologijos universitetą.

VDU įsteigtas 1922 metais Kaune, tuomet ši aukštoji mokykla vadinosi Lietuvos universitetu, 1930 metais jam suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. 1950 metais universitetas sovietų valdžios uždarytas, o 1989 metais bendromis Lietuvos ir išeivijos lietuvių mokslininkų pastangomis atkurtas.

Šaltinis: http://www.bns.lt

Išrinktas naujasis VDU SA Studentų parlamentas!

Baigėsi rinkimai į aukščiausią Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės valdymo organą – Studentų parlamentą. Sveikiname kandidatus, patekusius į Studentų parlamentą, nuo savo fakulteto:

SMF:

 1. Solveiga Skaisgirytė
 2. Greta Šmaižytė
 3. Martynas Vitkus
 4. Rokas Malinauskas
 5. Eigirdas Sarkanas

EVF:

 1. Lukas Dzedulionis
 2. Vilius Mėlinauskas
 3. Edgaras Gulbinas
 4. Gabrielė Olšauskaitė

MA:

 1. Klaudijus Zajančkauskas

PMDF:

 1. Laura Dragūnaitė
 2. Džiuljeta Griškutė
 3. Vaida Eirošiūtė
 4. Karolina Vitkutė
 5. Justė Elzbergaitė
 6. Živilė Masytė
 7. Lukas Gedvila

GMF:

 1. Vytautas Kučinskas
 2. Dovydas Beržinis
 3. Paulius Vaitiekus
 4. Dominyka Kurklietytė
 5. Vygailė Pundzaitė

IF:

 1. Emilija Beleckaitė

TF:

 1. Tautvydas Liudžius
 2. Mindaugas Rumšas

MF:

 1. Laurynas Nikelis
 2. Greta Kuliešiūtė
 3. Rūta Šerpytytė
 4. Gintarė Liubinaitė
 5. Erikas Stumbras

KTF:

 1. Ąžuolas Mocevičius

HMF:

 1. Gerda Macijauskaitė
 2. Airina Venskutė
 3. Mantas Pėstininkas
 4. Žygimantas Mituzas
 5. Arnoldas Borovskis

Primename, kad Studentų parlamentas (anksčiau vadinosi Fakultetų atstovų susirinkimas) – yra aukščiausias VDU SA valdymo organas. Studentų parlamento nariai tvirtina VDU SA Prezidento metinę veiklos bei finansinę ataskaitas, keičia įstatus, priima rezoliucijas, o svarbiausia – renka atstovybės Prezidentą, Viceprezidentą bei VDU SA Valdybą. Jame sprendžiami visi svarbiausi su universitetu ir studentų reikalais susiję klausimai

Skip to content