Kviečiame skirti VDU Studentų atstovybei 2%

Kviečiame investuoti į VDU studentą ir paremti VDU Studentų atstovybę 2% pajamų mokesčio dalimi!

Šis paramos teikimo būdas iš jūsų nereikalauja jokių papildomų išlaidų. Dalinamės informacija, kaip galite paskirti 2 procentus.

1. Prisijunkite: www.vmi.lt
2. Spauskite: MANO VMI

3. Pasirinkite savo banką ir prisijunkite

4. Banko puslapyje spauskite „VMI DEKLARACIJOS“

5. Pasirinkite: EDS sistema – nukreips į VMI puslapį

6. Skyriuje „DEKLARAVIMAS“ → „Pildyti formą“, iš sąrašo dažniausiai pildomos formos pasirinkus „Prašymas skirti paramą“:

7. Atsidariusiame lange pasirinkite „Pildyti naują formą“
· Pasirinkite FR0512 v.3 formą, pildyti internetu.
8. Tuomet atsidarys forma FR0512 – 3 versija, kurioje reikia užpildyti punktus:
· 5 – mokestinis laikotarpis 2017
· 6s – uždėti varnelę
· E1 – gavėjo tipas – 2
· E2 – gavėjo kodas – 193417341
· E3 – VDU SA
· E4 – 2 proc.
· E5 – 2021
9. Formos viršuje spauskite „Pateikti“
2 procentų pajamų mokesčio skyrimas baigtas! Padėkite užtikrinti efektyvų studentų atstovavimą!

Studentų parlamentas išrinko VDU SA prezidentą!

Kovo 15 dieną įvyko Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) kasmetinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Jos metu pristatyta SA metinė veiklos ir finansinė ataskaita ir išrinkta nauja SA prezidentė Greta Šmaižytė.

Antrai kadencijai išrinkta ketvirtakursė kaip pagrindinius savo veiklos tikslus išsikėlė tikslingą ir atsakingą  studentų atstovavimą visose universiteto struktūriniuose organuose ir jų interesų gynimą už universiteto ribų, bei stabilios ir patikimos organizacijos, išlaikančią savo veiklos tęstinumą kūrimą.

„Buvo ir gerų ir blogų dalykų, bet darėme viską, ką galėjome, – sužinojusi Studentų parlamento balsavimo rezultatus atskleidė G. Šmaižytė, – tikiuosi, kad kitais metais ne tik tęsime jau pradėtus darbus, bet ir ryžtingai sieksime naujų tikslų“.

Konferencijos metu taip pat išrinkta VDU SA Valdyba bei Revizijos komisiją. Valdybą sudarys Vytautas Kučinskas, Laurynas Nikelis, Rūta Šerpytytė ir Martynas Švarcas, revizijos komisiją – Živilė Masytė, Justė Elzbergaitė ir Linas Jocas.

„Jūs tikrai padarėte viską, net ir dar daugiau, – prezidentės ir jos komandos veikla praėjusiais metais džiaugėsi VDU rektorius prof. Juozas Augutis, – jūsų branda ir sugebėjimas organizuotis yra aukščiausio lygio. Linkiu sėkmės ir tolimesniuose darbuose!“.

Konferencijoje taip pat dalyvavo kitų universitetų savivaldų nariai, atstovai iš Latvijos universiteto, VDU administracija, Lietuvos studentų sąjungos (LSS) viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė ir kiti svečiai.

Konferencijai pirmininkavo VDU SA Alumni Paulius Baltokas, sekretoriavo Vytautas Kučinskas. Balsų skaičiavimo komisiją sudarė Vaida Eirošiūtė (pirmininkė), Paulius Vaitiekus ir Laurynas Samajauskas.

Pasinaudok galimybe tapti visų VDU studentų atstovu – SA prezidentu!

Kovo 15 dieną bus išrinktas naujas Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentas. Kiekvienas VDU studentas, norintis kandidatuoti į šį postą, turi surinkti penkiasdešimties studentų palaikymą bei pasiryžti sąžiningai ir uoliai dirbti universiteto ir visų studentų labui.

VDU SA prezidentas yra atstovybės vadovas, koordinuojantis ir planuojantis jos veiklą. Pagrindinės prezidento pareigos yra atstovauti studentams VDU Rektorate, Senate ir universiteto Taryboje. Šis atstovas taip pat dalyvauja etikos komisijose, šaukia VDU SA Parlamento posėdžius bei veikia visos VDU SA vardu.

„Tai nemažai atsidavimo ir pastangų reikalaujanti veikla. Kita vertus, galimybė prisidėti prie reikšmingų pokyčių ir supratimas, kad savo laiką skiri tam, kad kiekvieno VDU studento balsas būtų išgirstas – atperka viską“, – atskleidžia dabartinė VDU SA prezidentė Greta Šmaižytė. Ketvirtame kurse karjerą ir profesinį konsultavimą studijuojanti mergina džiaugiasi, kad per savo kadenciją įgyjo daug naudingos patirties, išmoko spręsti problemas ir sutiko daugybę nuostabių žmonių.

Kandidatą į VDU SA prezidento postą įregistruoja VDU SA rinkimų komisijos pirmininkas. Jį renka VDU Studentų parlamentas konferencijos metu. Kandidatų prašymus su 50 palaikančių studentų parašais, motyvaciniu laišku ir veiklos gairėmis atnešti į Studentų atstovybę (S. Daukanto g. 27-202) iki kovo 5 dienos, 17 val. dabartinei prezidentei – Gretai Šmaižytei.

Prašymą rasite paspaudę nuorodą esančią žemiau.

Prezidento prašymas

Papildomas prašymų teikimas į VDU Studentų parlamentą

Skelbiame papildomą prašymų teikimą Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU SA) Studentų parlamentaro pozicijai užimti.

Studentų parlamentas – yra aukščiausias VDU SA valdymo organas. Studentų parlamento nariai tvirtina VDU SA prezidento metinę veiklos bei finansinę ataskaitas, keičia įstatus, priima rezoliucijas, o svarbiausia – renka atstovybės prezidentą, viceprezidentą bei VDU SA valdybą. Jame taip pat sprendžiami visi svarbiausi su universitetu ir studentų reikalais susiję klausimai.

Kviečiame tave nebūti pasyviu ir kelti savo kandidatūrą Studentų parlamento rinkimuose! Studentų parlamento nariu gali tapti kiekvienas VDU Studentas. Atstovauk savo fakultetą ir savo kurso draugus!

Žingsniai Studentų parlamento link:

  • Užpildyk prašymo tapti kandidatu formą:

Prašymo forma BAKALAURANTAMS

Prašymo forma MAGISTRAMS

Prašymo forma DOKTORANTAMS

  • Surink reikalingą skaičių draugų parašų (iš savo fakulteto), remiančių tavo kandidatūrą ir dalyvauk rinkimuose
  • Iki vasario 9 dienos 17:00 valandos atnešk užpildytą anketą į VDU Studentų atstovybę (S. Daukanto g. 27-201)
  • Kilus klausimams kreipkis el. paštu infovdusa@gmail.com  arba telefonu 8 37 327971

Būk aktyvus rinkimuose į VDU Studentų parlamentą!

Greta Šmaižytė: Artes Liberales idėjų panaikinimas – žingsnis atgal

Pastaruoju metu visuomenėje sklando įvairios kalbos dėl veiksmų, siekiant optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą Lietuvoje. Pirma buvo kalbama apie individualių universitetų iniciatyvas, vėliau pradėjo aiškiau girdėtis ir šalies vadovų pasisakymai apie būtiną pertvarką. Konsolidacijos idėją visada palaikiau. Norint gerinti siūlomų studijų programų kokybę yra būtina mažinti aukštųjų mokyklų skaičių Lietuvoje. Mūsų – Vytauto Didžiojo – universitetas pirmasis parodė iniciatyvą, siekdamas susijungti su Lietuvos Edukologijos universitetu. Tačiau dabartinis  Švietimo ir mokslo ministerijos bei vyriausybės siekis optimizuoti sistemą skubos tvarka kelia daug klausimų. Svarbiausi iš jų – kas nutiks su mūsų Alma Mater ir kokį universitetą mes baigsime?

Ministerijos sudaryta darbo grupė, neatsižvelgdama į jau pradėtus universitetų jungimosi veiksmus, pateikė savas išvadas, kaip turi atrodyti aukštųjų mokyklų tinklas Lietuvoje. Tuose planuose Vytauto Didžiojo universiteto nebelieka. Jis yra prijungiamas prie naujai sukurto Kauno universiteto. Valdžios atstovai, paviešinę tokį priimtą rezultatą, visuomenei nepateikia jokių paaiškinimų, kodėl buvo pasirinktas būtent toks variantas. Iš kur atsirado Kauno universitetas?  Kuo šis planas yra naudingas Lietuvai? Kaip bus vykdoma ši reforma? Sunku patikėti, kad atsakingos institucijos, nulemsiančios mūsų visų studentų likimą, nėra linkusios atsakyti į šiuos klausimus. Nors ir yra organizuojamos diskusijos, valdžios atstovai kartoja tik tai, kas jau yra pateikta jų darbo išvadose – Kauno universitetas.

Vytauto Didžiojo universiteto, turinčio gilias tradicijas ir Artes Liberales principus, išnykimas yra nelogiškas ir nepamatuotas. Esame vienintelis valstybinis universitetas Lietuvoje, kuriame studentai yra ugdomi pagal laisvųjų menų tradicijas. Šviesios atminties profesorius Leonidas Donskis yra pasakęs, kad universiteto misija yra ne gaminti pigią darbo jėgą, o apmąstyti visuomenę, socialinius ir politinius pamatus bei dabartį ir ateitį. Būtent dėl to universiteto ir Artes Liberales idėjų panaikinimas būtų didžiulis žingsnis Lietuvai atgal. Mano studijos yra nukreiptos į karjerą ir jos perspektyvas, todėl žinau, kad stiprūs darbdaviai ieško tokių darbuotojų, kurie būtų ne tik savo sričių profesionalai, tačiau turėtų ir platesnį išsilavinimą bei suvokimą apie pasaulį ir visuomenėje vykstančius procesus.

Studentai nėra įrankiai, kažkokios priemonės ar daiktai, kuriuos galima perkėlinėti iš vieno universiteto į kitą bei vykdyti reformas, visiškai neatsižvelgiant į jų nuomonę, tinkamai neinformuojant apie visus vykstančius procesus. Matydama neobjektyvų ir šališką institucijų darbą, viešą nusistatymą prieš Vytauto Didžiojo universitetą, kviečiu savo Alma Mater studentus ir visą bendruomenę į gegužės 16 d., antradienį, 16:30 organizuojamą VDU bendruomenės susitikimą Didžiojoje salėje, kurio metu galėsime pasikalbėti ir aptarti dabartinę universiteto situaciją bei vykstantį konsolidacijos procesą.

Išrinkta pirmoji VDU Studentų atstovybės prezidentė!

Kovo 16 dieną vykusiuose Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijos metu, pirmą kartą organizacijos istorijoje, išrinkta prezidentė, socialinių mokslų fakulteto trečiakursė, Greta Šmaižytė. Konferencijos metu buvo pristatyta buvusio prezidento, Eigirdo Sarkano, metinės veiklos ataskaita, išrinkta VDU SA Valdyba bei Revizijos komisija.

Kandidatais į prezidento pareigas užsiregistravo du studentai, tačiau susiklosčius aplinkybėmis, vienas kandidatas prieš pat rinkimus atsisakė savo kandidatūros. Prezidentą slaptu balsavimu rinko VDU Studentų parlamentas. Vienintelė likusi kandidatė Greta Šmaižytė surinko 23 balsus už, 7 – prieš ir vienas balsavimo biuletenis buvo sugadintas. Taip pat buvo išrinkta naujoji Valdyba: Justė Elzbergaitė, Adomas Kačerauskas, Eigirdas Sarkanas, Martynas Švarcas ir Greta Šmaižytė, pagal užimamas prezidentės pareigas. Į naująją Revizijos komisiją išrinkti: Raimonda Smailytė, Arnas Bendaravičius, Lukas Gedvila, Laura Dragūnaitė ir Rimgailė Daukšytė.

Naujoji VDU SA prezidentė dalinasi emocijomis: „Esu be galo laiminga,  tačiau suprantu, kokia atsakomybė gula ant pečių. Esu pasiruošusi ją priimti ir tikiu, kad su savo komanda nuveiksime labai daug.“ Gretos komandą sudaro Vytautas Kučinskas (akademinių reikalų komiteto koordinatorius), Solveiga Skaisgirytė (socialinių reikalų komiteto koordinatorė), Dominyka Kurklietytė (kultūros komiteto koordinatorė), Sandra Matoškaitė (projektų ir tarptautinių ryšių komiteto koordinatorė), Lukas Dzedulionis (marketingo ir reklamos komiteto koordinatorius), Rūta Šerpytytė ir Ieva Ramanauskaitė (ryšių su visuomene komiteto koordinatorės), Živilė Masytė (laikraštuko „Studis“ vyr. redaktorė), Laurynas Nikelis (žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius) ir Ignas Lokcikas (biuro administratorius).

Senajam prezidentui dėkojo ir naująją sveikino Lietuvos Studentų sąjungos prezidentas Mažvydas Savickas, VDU Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius, VDU Rektorius Juozas Augutis, kitų savivaldų atstovai bei VDU SA Alumni.

Valstybinis studijų fondas skelbia paskolų prašymų-anketų teikimo pradžią

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2017 m. kovo 13 d. (8 val.), pabaigą – 2017 m. balandžio 7 d. (15 val.).

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą galės pateikti elektroninius prašymus-anketas adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Pavasario semestrą studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 950 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 14 630 Eur. Studentai norintys gauti paskolą studijų kainai, kurie jau pasiekė šį limitą, gali raštu kreiptis į Fondą dėl jo padidinimo. Su prašymu Fondui būtina pateikti aukštosios mokyklos pažymą apie studijų rezultatus bei studento mokamą kainą už studijas. Prašymai dėl limito didinimo turi būti pateikti iki prašymų-anketų priėmimo termino pabaigos.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams 2017 m. pavasario semestrą bus teikiamos ir valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti. Šias paskolas gali gauti studentai, iki 2009 m. įstoję į valstybės dalinai finansuojamas studijų vietas.

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2017 m. balandžio 27 d.

Mūsų tinklalapyje rasite daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas.

Kandidatai į VDU SA prezidentus: motyvacija ir veiklos gairės

Jau kovo 16 dieną, 12 valandą, vyks prezidento metinės veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija, kurios metu ir  paaiškės, kas taps naujuoju VDU Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentu. Prašymus įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus pateikė Greta Šmaižytė ir Arnoldas Borovskis.

Kovo 7 dieną 15 valandą VDU Mažojoje salėje vyks VDU SA kandidatų į prezidentus debatai, kuriuose bus galima iš arčiau susipažinti su kandidatais ir užduoti jiems klausimų.

Kviečiame susipažinti su kandidatų į prezidento postą veiklos gairėmis:

Veiklos gairės:

Arnoldas Borovskis

Greta Šmaižytė

Motyvacinis laiškas:

Arnoldas Borovskis

Greta Šmaižytė

Paaiškėjo kandidatai į VDU Studentų atstovybės prezidentus

Kovo 16 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų Parlamentas išrinks naująjį VDU Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentą. Prašymus įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus pateikė Greta Šmaižytė ir Arnoldas Borovskis. Dabartinio prezidento metinės veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks 12 val., VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28).

„Prezidento pareigos reikalauja atsidavimo, atsakomybės ir laiko, tačiau kartu ir duoda neįkainojamos patirties. Džiugu, kad rinkimuose į VDU SA prezidento postą savo kandidatūrą iškėlė ne vienas studentas. Konkurencija yra tam tikras impulsas dar labiau stengtis, ruoštis bei įrodyti savo idėjų bei siekių stiprumą. Tikiu, kad bet kuris iš šių kandidatų ir toliau ves organizaciją tik į priekį. Tiek Studentų parlamento nariams, kurie rinks prezidentą, tiek ir kandidatams palinkėčiau dviejų dalykų – sveiko proto ir racionalių sprendimų.“ – kalbėjo dabartinis Studentų atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Abu kandidatai į prezidentus kalbėjo apie tai, kad kaupė patirtis ir ilgai dirbo, kad užtektų kompetencijos užimti VDU studentų atstovybės prezidento pareigas, tačiau pretendentų tikslai šiek tiek skiriasi.

Greta Šmaižytė žada daugiau dėmesio skirti socialiniams ir akademiniams reikalams: „Mano ir mano komandos strategija nukreipta į stiprią organizaciją ir VDU studentų atstovavimą. Nepamiršime tradicinių renginių, tačiau norime daugiausiai dėmesio ir savo laiko skirti socialiniams ir akademiniams klausimams. Sieksime, kad per šį nelengvą ir įtemptą konsolidacijos laikotarpį studentai jaustųsi saugiai. Taip pat norime pagerinti tarptautinių studentų atstovavimą, tobulinti mokestinių lengvatų skyrimo tvarką bei toliau atstovauti visų studentų, o ne individualių asmenų interesus.“

Tuo tarpu Arnoldas Borovskis kalbėjo apie studentų interesų atstovavimą ir šiltesnius ryšius su visais studentais sprendžiant jų problemas: „Vienas iš mano tikslų laimėjus rinkimus yra pateikti VDU Studentų atstovybę kaip patrauklią organizaciją universiteto studentams siekiant visapusiško studentų interesų atstovavimo. Kartu su komanda norime, kad VDU SA būtų tokia organizacija, į kurią kiekvienas studentas, susiduriantis su problemomis, galėtų drąsiai ir noriai kreiptis žinodamas, kad tikrai sulauks pagalbos ir bus išklausytas. Šis tikslas kilo dėl to, kad studentai nesikreipia į atstovybę netikėdami studentų savivaldos efektyvumu arba tiesiog bijodami, kad gali likti nesuprasti ar neišklausyti.“

Kovo 7 dieną 15 valandą VDU Mažojoje salėje vyks VDU SA kandidatų į prezidentus debatai, kuriuose bus galima iš arčiau susipažinti su kandidatais ir užduoti jiems klausimų. Dieną prieš debatus pretendentai  pateiks tikslesnes veiklos gaires ir motyvacinius laiškus, kuriuos bus galima rasti VDU Studentų atstovybės puslapyje.

Nuo 2014 metų VDU Studentų atstovybės prezidento rinkimuose dalyvaudavo tik po vieną kandidatą. Po trijų metų pertraukos rinkimuose panoro dalyvauti du kandidatai siekiantys užimti prezidento postą. Per visą VDU Studentų atstovybės gyvavimo laikotarpį vos kelis kartus buvo renkamasi iš dviejų kandidatų, o prezidento pareigose niekuomet nebuvo merginos.

[av_gallery ids=’6163,6165′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’2′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]

 

Tapk Studentų atstovybės prezidentu!

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (toliau VDU SA) kviečia tave, ryžtingą studentą, tapti visų VDU studentų atstovu! Tam reikia tik surinkti penkiasdešimties studentų palaikymą ir įtikinti studentus, kodėl būtent tu turi tapti prezidentu.

VDU SA prezidentas yra atstovybės vadovas, koordinuojantis ir planuojantis jos veiklą. Pagrindinės prezidento pareigos yra atstovauti studentams VDU Rektorate, Senate ir universiteto Taryboje. Šis atstovas taip pat dalyvauja etikos komisijose, šaukia VDU SA Parlamento posėdžius bei veikia visos VDU SA vardu.

„Tai ypatingai atsakingos pareigos, reikalaujančios labai daug laiko. Tačiau tuo pačiu tai vieta, kurioje galima įgyti neįkainojamos patirties, o išsprendus net ir mažiausias vieno ar kelių studentų problemas, jaučiamas vidinis pasitenkinimas. Tiesioginės prezidento pareigos atlikimas atperka visą praleistą laiką bei patirtą stresą.“ – patirtimi dalinasi esamas VDU SA prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Kandidatą į VDU SA prezidento postą įregistruoja VDU SA rinkimų komisijos pirmininkas. Prezidento kandidatūrą turi palaikyti ne mažiau 50 studentų. Kandidatų prašymus su studentų parašais atnešti į Studentų atstovybę (S. Daukanto g. 27-202) iki kovo 1 dienos, 17 val. dabartiniam prezidentui – Eigirdui Sarkanui.

VDU SA rinkimų reglamentas

Prašymas įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus:

[gview file=”http://www.vdusa.lt/wp-content/uploads/VDU-SA-rinkimų-reglamentas.-final-2013-kovo-14-9-10.pdf”]

Skip to content