Parlamentarai rinkosi į posėdį

Birželio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos fakultete studentai rinkosi į parlamento posėdį. Kadangi nesusirinko kvorumas (pusė parlamento narių), bendru nutarimu VDU Studentų parlamento posėdis buvo paskelbtas pristatomojo pobūdžio. Su susirinkusiais parlamentarais buvo aptartas klausimas dėl parlamento veiklos gerinimo ir pristatytas atnaujintas VDU Etikos kodeksas. 

 VDU Studentų Parlemento posėdžio metu  Studentų atstovybės prezidentė Emilija Drabužinskaitė ir VDU SA Valdybos narys Lukas Gedvila pristatė VDU Studentų parlamento veiklos gerinimo planą. Pasak jų, šiuo metu Studentų parlamentas nėra toks efektyvus ir aktyvus, kokį būtų galima turėti. Todėl jau antrus metus VDU SA Valdyba kelia klausimą, kaip būtų galima parlamentą įveiklinti ir padaryti žymiai efektyvesnį. Diskusijų metu buvo ieškoma sprendimų, kurie prisidėtų ne tik prie studentų atstovavimo gerinimo, bet ir pasitikėjimo didinimo ar suvokimo, kam reikalingas parlamentas, tokiu būdu apšviečiant studentus bei jų atstovus, jog procesai universitete iš studentų pusės veiktų dar sklandžiau ir efektyviau. 

Posėdžio metu paminėta, jog bus atnaujinami VDU SA įstatai ir darbo reglamentas, todėl siūloma tuo pačiu pakeisti ir papildyti parlamento įstatus ir reglamentus.  Šiuo metu planuojama tai padaryti per kitą rinkiminę ataskaitinę konferenciją. 

Vienas iš galimų variantų yra kurti atskirą dokumentą, kuriame būtų aprašomas VDU Studentų parlamento darbo reglamentas, taip dar labiau atskiriant, jog VDU Studentų parlamentas yra atskiras organas nepriklausantis nuo VDU SA, nes šiuo metu parlamento darbo reglamentas yra tame pačiame dokumente su VDU SA įstatais. Atskiras dokumentas taip pat leistų plačiau ir detaliau aprašyti šio valdymo organo niuansus. 

Taip pat pristatymo metu buvo išsakyti pagrindiniai pokyčių akcentai skirtingais atvejais. Kaip ir kas keistųsi vienu ar kitu atveju. Tad parlamentarai bus kviečiami nuotoliniu būdu nubalsuoti ir išsakyti savo nuomonę apie tai, koks variantas būtų veiksmingesnis ir kokiu keliu turėtų eiti ruošiama reforma. Po balsavimo bus pradėtas dokumentų projektų kūrimas, kurį ruoš VDU SA Valdyba, bet į darbo grupę turėtų būti galima įsitraukti ir parlamentarams. Žinoma, šie pokyčiai turėtų susilaukti daugybės diskusijų parlamente ties visais kuriamais punktais, taip išreiškiant savo (kaip parlamento) poziciją ir taip užtikrinant dokumento efektyvumą ir aktualumą. 

Pristatytas Veiklos gerinimo planas. Žingsnis po žingsnio kaip įsivaizduojama, jog viskas turėtų vykti. 

Savaitės pradžioje turėtų būti paleista tyrimo anketa parlamentarams, kurios tikslas bus išsiaiškinti, analizuoti bei reflektuoti, tam kad būtų galima daryti veiklos opcijas ir pradėti daryti tolimesnius darbus. 

Toliau posėdyje parlamento pirmininkė Monika Ražauskaitė pristatė atnaujintą etikos kodeksą, nuo ko viskas prasidėjo, kodėl atsirado poreikis jį atnaujinti ir kaip dabar jis yra pasikeitęs, pagrindiniai atnaujinimo aspektai. Pristatant buvo pateikta situacijų, tam kad būtų geriau suprasti kaip veikia atnaujintas etikos kodeksas ir jame esantys pakeisti / pridėti punktai. Su dokumentu galite susipažinti čia.

Šis parlamento posėdis buvo paskutinis šiais mokslo metais ir kitas posėdis numatomas naujų mokslo metų pradžioje. 

Atnaujintas Etikos kodeksas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Etikos kodeksas yra dokumentas, kuris svarbus ne tik pačiam universitetui, bet ir visai jo bendruomenei. Atnaujintame Etikos kodekse yra išsamiau apibrėžiami universiteto bendruomenės santykiai tarpusavyje, plačiau aprašyta akademinio sąžiningumo samprata, įtraukta seksualinio priekabiavimo prevencijos nuostata ir daugelis kitų dalykų.

Studentas pasirašydamas sutartį su VDU įsipareigoja laikytis šio kodekso bei jame aprašytų elgesio normų. Plačiau apie atnaujinimus komentuoja Etikos komisijos pirmininkas Tomas Berkmanas bei studentų atstovės Ieva Vengrovskaja ir Monika Ražauskaitė, kurios buvo aktyvios narės Etikos kodekso atnaujinimo darbo grupėje.

Kaip sekėsi dirbti ir koordinuoti Etikos kodekso darbo grupę? 

Jokių problemų nebuvo, visi labai entuziastingai įsitraukė, visiems darbas buvo įdomus ir įtraukiantis, atmosfera buvo gera. Manau priėjome gerą rezultatą, aš labai džiaugiuosi, kad kodeksas yra visos VDU bendruomenės darbo produktas. Po seminaro, kuriame pristačiau pasikeitimus, gavome nemažai grįžtamojo ryšio, į kurį smarkiai atsižvelgėme ir manau, kad turime gerą rezultatą – pasakoja T. Berkmanas.

Kokius pokyčius atnaujintas Etikos kodeksas įneš į universiteto bendruomenės gyvenimą? 

Savaime suprantama, kad Etikos kodeksas yra svarbus kiekvienam bendruomenės nariui, pagal rangą jis vienas svarbiausių universiteto dokumentų. Mūsų siūlomas kodekso projektas yra gerokai išsamesnis, gerokai platesnis, mes siekiame, kad būtų kiek įmanoma atsakyta į visus klausimus, į visas kylančias problemas – teigia T. Berkmanas.

Kuo šis dokumentas yra svarbus konkrečiai kiekvienam universiteto studentui? 

Etikos kodeksas parodo kokia yra bendruomenės etika, kokios yra bendros taisyklės, normos ir vertybės mūsų universitete. Jis svarbus visiems studentams: tiems, kurie ateina į aukštąją mokyklą, kad jie suprastų ką reiškia akademinė etika, kuo skiriasi universitetas nuo mokyklos, kokios čia yra normos, ir tiems, kurie jau studijuoja – tam, kad kiekvienas studentas galėtų suprasti, ar kažkokioje konkrečioje situacijoje dėstytojo ar kito studento elgesys yra etiškai teisingas – mintimis dalijasi I. Vengrovskaja. Tai dokumentas, kuris padės kiekvienam studentui jaustis šiek tiek saugesniam, jaustis užtikrintam, todėl, kad yra situacijų, kuriuose tu nežinai atsakymų, tu nežinai kaip elgtis, dėl ko šis dokumentas yra vieta, kurioje visa tai aprašyta – komentuoja M. Ražauskaitė.

Kaip tau, prisidėjusiai prie VDU Etikos kodekso atnaujinimo atrodo, kokius pokyčius šis dokumentas įneš į universiteto bendruomenės gyvenimą? 

Atnaujintas Etikos kodeksas yra žymiai platesnis, dokumente yra apibrėžtos sąvokos, pateikiama daug daugiau pavyzdžių, etinių pažeidimų. Labai svarbu, kad daug realistiškiau galėtumėm jį pamatyti, kad jis nebūtų apie kažkokį kosmosą ar apie kažkokius nesuprantamus studentui dalykus, bet kad studentas, atsivertęs šį dokumentą galėtų pamatyti realią savo situaciją ar tam tikrą įvykį ir žinotų ką su ta situacija jis gali padaryti, kaip ją išspręsti, kur kreiptis – komentuoja I. Vengrovskaja.

Kokius esminius pastebėjimus ir pasiūlymus įnešei į darbo grupę kaip studentų atstovė? 

Darbo grupėje darbą pradėjome nuo to, kad atnešėme Studentų atstovybės paruoštą pradinį variantą. Tuomet juos lyginome, bandėme suklijuoti iš keleto kitų variantų. Tos pagrindinės idėjos buvo apie tai, kaip patys studentai galėtų neperžengti tam tikrų ribų (etikos prasme). Mūsų bendravimas su dėstytojais kartais tampa betarpišku ir tai pakiša koją, nes mes patys nesijaučiam saugūs jei taip yra iš dėstytojo pusės, taip pat kaip ir dėstytojai nesijaučia saugūs, kuomet studentai juos provokuoja elgtis neetiškai. Tikriausiai tai ir yra pagrindinė idėja, su kuria atėjome – kad visa tai būtų aprašyta ir neliktų vietos interpretacijoms – savo pastebėjimais dalijasi M. Ražauskaitė.

Gegužės 17 d. buvo patvirtintas atnaujintas VDU Etikos kodeksas, kuris yra pradėtas naudoti ir taikyti iš kart po patvirtinimo. Visus studentus raginame nepalikti jo nuošalyje ir perskaityti visas kodekso aprašytas situacijas ar įvykius, taip užtikrindami ne tik savo etišką elgesį, bet ir dėstytojų bei kitų studentų elgesį su jumis.

Pavasario festivalis vėl kviečia susitikti!  

Gegužės 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) organizuojamas ir jau 22-ąjį kartą vyksiantis Pavasario Festivalis drebins Vienybės aikštę. Šiemet festivalio dalyviai turės galimybę pamatyti daugiau, nes kartu savaitgalį švęsime ir Kauno gimtadienį, tad pramogų tikrai netruks. 

Šių metų festivalio šūkis ,,Nuo nulio iki mėnulio“, o tema finansinis raštingumas. Renginio metu bus galima daugiau sužinoti apie investavimą, paskolas, taupymą, gauti verslumo patarimų, išsiaiškinti, kas yra draudimas ir kaip jis veikia, ir net išmokti keliauti neišleidžiant daug.  

Dieną bus orientacinės varžybos, kurių metu dalyviai apsilankys mini seminaruose, galės pabendrauti su įvairių finansinių ir verslo sričių specialistias, tokiais kaip VDU Minded bei praktiškai patikrinti savo žinias. Taip pat, 19 val. Vienybės aikštėje vyks nemokamas uždarymo koncertas, kurio metu pasirodys tokios grupės kaip Sepia ir Begėdžiai, naujus vėjus į muzikos pasaulį įnešusi DJ Nevykėlė, o  vakarą vainikuos Angelou. 

Tai bus puiki proga nemokamai sužinoti daugiau finansinio raštingumo ypatybių bei gauti naudingų patarimų, tadėl pasimatykime jau gegužės 26d. Vienybės aikštėje ir kartu gerai praleiskime laiką! 

Daugiau informacijos gali rasti Facebook: https://www.d. facebook.com/events/943680316979470. 

Studentų parlamento nariai rinkosi į neeilinį rinkiminį posėdį

Balandžio 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)  Studentų parlamento nariai rinkosi į neeilinį rinkiminį parlamento posėdį. Jo metu atsistatydino 2  VDU Studentų parlamento nariai, bei išrinkti nauji 2 VDU Studentų atstovybės Valdybos nariai. 

Prasidėjus konferencijai į darbotvarkę buvo 7 numeriu įtrauktas punktas dėl VDU SA Valdybos narių šalinimo iš VDU SA Valdybos. Po šio pataisymo darbotvarkė buvo  bendru nutarimu patvirtinta. 

Dvi parlamentarės (Joana Gasiulytė ir  Ieva Vengrovskaja) išreiškė norą palikti Studentų Parlamento poziciją, dėl asmeninių priežasčių. Bendru sutarimu buvo pritarta jų atsistatydinimui.  

Taip pat bendru sutarimu patvirtintas 2 VDU Studentų atstovybės Valdybos narių (Kotrynos Rajeckaitės ir Emilijos Talutyės) atstatydinimas. 

Posėdžio metu pristatytos Mato Čepurnos ir Lauryno Samajausko kanditatūros bei  jų motyvaciniai laiškai  į VDU SA Valdybą. Suskaičiavus parlamento balsus į VDU SA Valdybą buvo patvirtinti abu kandidatai Matas Čepurna (19 už, 3 prieš, 3 susilaikė) ir Laurynas Samajauskas (21 už, 1 prieš, 3 susilaikė). 

VDU Studentų parlamento posėdyje dalyvavo 25 parlamento nariai. Posėdžiui pirmininkavo VDU Studentų parlamento pirmininkė Monika Ražauskaitė. Posėdžio sekretorius buvo VDU Studentų atstovybės administratorius Karolis Katilius. 

Balandžio 27 d. neeilinis parlamento posėdis

Balandžio 27 d. 18 val. vyks neeilinis Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Studentų parlamento posėdis. Jo metu bus renkami du nariai į atsilaisvinusias pozicijas VDU Studentų Atstovybės Valdyboje.

Valdyba – tai strateginis Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento.

Norą tapti Valdybos nariais išreiškė:

Su kandidatais plačiau susipažinti ir užduoti klausimus galėsite posėdžio metu.

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:

  1. Dalyvių registracija.
  2. VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
  3. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.
  4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  5. Darbotvarkės tvirtinimas.
  6. Studentų parlamento narių šalinimas iš VDU Studentų parlamento.

Pristato: Monika Ražauskaitė

  1. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymas, klausimai ir rinkimai.

Pristato: Monika Ražauskaitė

  1. Kiti klausimai
  2. VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

Parlamento posėdis vyks S. Daukanto g. 28, 404 aud.

Atsilaisvino dvi vietos į VDU SA Valdybą. Kandidatuok!

Balandžio 27 d. vyks neeilinis Studentų parlamento posėdis, kurio metu vienerių metų kadencijai bus renkami  nauji valdybos nariai. 

Dviems žmonėms pasitraukus iš Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) Valdybos atsilaisvino vietos į šias pozicijas. Norintys tapti valdybos nariu, iki balandžio 22 d. 17 val. turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laiška el. paštu prezidentas@vdusa.lt.

Valdyba užtikrina VDU Studentų parlamento priimtų nutarimų įgyvendinimą, svarsto ir priima nutarimus visais VDU SA klausimais jos kompetencijos ribose: svarsto galiojančius norminius dokumentus, kuriais reglamentuojama studentų ir jų organizacijų teisinė padėtis, ruošia rekomendacijas juos tobulinti, organizuoja VDU Studentų parlamento bei prezidento rinkimus, prižiūri jų eigą ir skelbia rezultatus, svarsto VDU SA veiklos bei finansinius klausimus ir kt. 

VDU SA Valdyba sudaroma iš 7 narių, kuriuos renka VDU Studentų parlamentas. Ji renkama vienerių metų kadencijai (kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas). Valdybą gali sudaryti asmenys, esantys VDU SA nariai, savanoriai, garbės nariai ir/ar Alumni. Kandidatūrą turi remti 5 Studentų parlamento nariai.

Visi norintys kandidatuoti į šias pareigas turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@vdusa.lt iki balandžio 22 d. 17 val.

Valdybos rinkimai bus vykdomi pagal VDU SA Darbo reglamentą.

Prašymas:

Loader
Loading...

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

 

Prisidėk prie VDU SA egzaminų stebėjimų. Tapk savanoriu-stebėtoju!

Akademinis sąžiningumas – viena dažniausiai girdimų frazių artėjant atsiskaitymams. Būtent jų metu VDU Studentų atstovybė (VDU SA) organizuoja egzaminų stebėjimus, kuriuose stebėtojais gali tapti visi norintys studentai.

Akademinis sąžiningumas tai sąvoka, itin dažnai naudojama aukštosiose mokyklose. Pagrindinė jo esmė – VDU Etikos kodekso laikymasis. Kaip teigia VDU SA akademinių reikalų koordinatorė Vitalija Jakubaitytė, akademinis nesąžiningumas tai bet koks veiksmas atsiskaitymo metu, kuomet studentas turi intenciją naudotis ne tik savo žiniomis: žvilgčiojimas į kursioko darbą, naudojimasis telefonu, išmaniuoju laikrodžiu ar bet kokiais kitais informacijos sklaidos šaltiniais.

Būnant akademiškai nesąžiningu studentas rizikuoja gauti skolą iš atsiskaitomojo dalyko. Dėl šios priežasties, neišsitaisius skolos, studentas rotacijos metu gali prarasti valstybės finansuojamą vietą, o baigiamųjų kursų studentai gali prarasti galimybę gintis baigiamąjį darbą. Taip pat toks neetiškas studento elgesys gali būti perduodamas etikos komisijai, kuri išanalizavusi situaciją gali priimti sprendimus nuo asmeninio įspėjimo iki išmetimo iš universiteto be teisės sugrįžti.

Siekiant padėti dėstytojams ir išvengti akademinio nesąžiningumo atvejų, VDU SA vykdo egzaminų stebėjimą.  Patys studentai gali tapti stebėtojais ir prisidėti prie akademinio sąžiningumo užtikrinimo artėjančios pavasario egzaminų sesijos metu. Akademinių reikalų koordinatorė, paklausta apie egzaminų stebėjimo svarbą, teigė, kad „būtent šie stebėjimai užtikrina akademinį sąžiningumą bei palengvina darbą dėstytojams-egzaminuotojams. Kuomet auditorijoje sėdi daugiau nei šimtas studentų, gana logiška, kad kiekvieno nusirašančio pagauti neišeina, nebent egzaminą stebi daugiau nei vienas ar du žmonės. Tam ir reikalingi žmogiškieji ištekliai, kitaip tariant, studentai-savanoriai, pro kurių akis nepraslysta nei vienas bandymas būti akademiškai nesąžiningu“.

Akademinis sąžiningumas yra svarbi universiteto bei studentų atstovybės vertybė. „Tikiu, kad tai turėtų būti ir kiekvieno akademinės bendruomenės nario vertybė, kadangi, mano nuomone, tai padeda studentams pasiekti tikslo, su kuriuo jie ateina į aukštąją mokyklą – žinių, kurios padeda ateityje kuriant savo karjera“, – mintimis dalijosi VDU SA prezidentė Emilija Drabužinskaitė.

Pavasario semestro egzaminų sesijos metu bus vykdomas egzaminų stebėjimas, o akademinį sąžiningumą jų metu užtikrinti padės savanoriai studentai-stebėtojai. Jais tapti gali kiekvienas studentas.

Norint tapti studentu-stebėtoju reikia užpildyti šią anketą. 

Anketą pildyti galima iki balandžio 28 dienos. Su užsiregistravusiais studentais bus susisiekta asmeniškai.

Kilus klausimams, kreiptis el. paštu: akademai@vdusa.lt.

Prabėgo „Moksleivi, pabūk studentu“ savaitė

Vasario 19–24 dienomis vyko Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) projektas „Moksleivi, pabūk studentu“. Šiame projekte susirinkę moksleiviai iš visos Lietuvos, turėjo galimybę savaitei tapti studentais – lankyti paskaitas, apsistoti bendrabučiuose ir susipažinti su universiteto gyvenimu. Mokiniai ne tik turėjo galimybę išbandyti VDU siūlomas studijų programas, bet ir po paskaitų buvo džiuginami Studentų atstovybės vakarinėmis veiklomis. 

Moksleiviai per savaitę patyrė daug. Būsimi studentai ieškojo atsakymo į klausimą „Kas aš esu?“, kūrė savo tikslus ir aiškinosi, kaip juos pasiekti, taip pat moksleiviai išbandė savo jėgas „Misijoje (ne)įmanoma“ bei susipažino su VDU SA veikla. Projekto dalyviai turėjo galimybę diskusijoje „Nuo mokyklos iki universiteto“ susipažinti su VDU administracija ir universiteto galimybėmis. Taip pat susipažino su akademiniais ir socialiniais reikalais bei kitais, universitete reikalingais dalykais. Projekto metu moksleiviai dalyvavo „VDU organizacijų mugėje“, po kurios galėjo išbandyti savo žinias varžydamiesi protų kovoje. Projekto uždarymo metu apibendrinome patirtį universitete ir vieni kitiems išsakėme palinkėjimus. Paskutinę projekto dieną visi projekto dalyviai ir organizatoriai dalyvavo „Laisvė šviečia Kaunas. Radarom“ renginyje.

Moksleiviai džaigėsi suteikta galimybe pažinti save, atrasti naujų pažinčių ir išbandyti save tapus studentu. Ši savaitė suteikė jiems daug neįkainojamų žinių ir padėjo geriau suprasti, ko galima tikėtis baigus 12 klasių. Moksleivė Melita Vanagaitė atviravo, jog suprato, „kad pasirinkta specialybė skirta tikrai man ir, manau, sieksiu savo tikslų. Aišku, gyvenimas bendrabutyje, kad ir savaitę, leido suprasti, kad nėra taip blogai, kaip pasakojama.“ Jai antrino ir Ieva Stankevičiūtė, kuri projekto metu gavo atsakymus į rūpimus klausimus ir suprato, „kad aukštoji mokykla nėra toks baisus dalykas ir dėstytojai draugiški bei malonūs, o suteikta galimybė iš arčiau pamatyti studentišką gyvenimą, dabar leidžia lengviau susidėlioti prioritetus ir norus“.

Projektas buvo naudingas ne tik moksleiviams, bet ir mentoriams kurie visą savaitę, kuravo moksleivius. „Nors esu studentė jau ne vienerius metus, išmokau daug daugiau nei tikėjausi būdama mentore dalyviams. Įgavau daugiau drąsos, pažinčių ir leidausi sau grįžti į tuos laikus, kai pati dar buvau moksleive. Bendrauti buvo lengva, su moksleiviais radome bendrą kalbą, praėjus trumpam laikui, tikrai džiaugiuosi, prisidėdama prie šio projekto įgyvendinimo“, – teigė Monika Ražauskaitė.  

Šiais metais projekte dalyvavo 60 moksleivių iš visos Lietuvos. Jiems įsilieti į universiteto gyvenimą padėjo net 28 mentoriai.

Kovo 10 d. nauja pradžia VDU Studentų atstovybei, išrinkta organizacijos prezidentė ir valdymo organai

Kovo 10 d. vyko Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu buvo pristatytos VDU SA metų veiklos, finansinė, Valdybos ir Revizijos ataskaitos. Išrinkta nauja VDU SA Valdyba, Revizijos komisija, organizacijos prezidentė.

Prasidėjus konferencijai ir patvirtinus darbotvarkę, VDU SA prezidentė Ieva Vengrovskaja pristatė savo praėjusios kadencijos metinę veiklos ir finansinę ataskaitas. Konferencijos svečiams ir parlamento nariams kilo klausimų apie prezidento ir komandos nuveiktus darbus, nesėkmes, su kuriomis susidūrė organizacija bei naujai pasiektus tikslus.

Revizijos komisijos pirmininkė Joana Gasiulytė pristatė Revizijos komisijos metinę ataskaitą ir pastabas bei rekomendacijas vykdomoms organizacijos veikloms, jų įgyvendinimui ir finansinių išteklių naudojimui. Studentų parlamento nutarimu visos trys ataskaitos buvo patvirtintos.

Šią konferenciją pirmą kartą buvo pateikta ir metinė VDU SA Valdybos ataskaita. Ją pateikė Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė. Valdyba džiaugiasi, kad per kadenciją turėjo netgi 17 posėdžių. Ataskaitos metu buvo pristatytos kryptys su kuriomis buvo dirbama šią kadenciją: Valdybos veiklos išsigryninimas, VDU Studentų parlamento veiklos efektyvumo didinimas, VDU SA Alumni integracija, komandos supervizija, įstatų ir darbo reglamento keitimas bei pateiktos rekomendacijos ateities Valdybai. Studentų parlamento nutarimu ši ataskaita taip pat buvo patvirtinta.

Patvirtinus ataskaitas sekė prezidento rinkimai. Kandidatė į VDU SA prezidentės poziciją Emilija Drabužinskaitė pristatė savo veiklos gaires, būsimą VDU SA Biurą ir atsakė į studentams rūpimus klausimus apie ŽŪA studentų integraciją, organizacijos planuojamus pokyčius, studentų integravimą į valdymo organus, užsieniečių integravimą ir kita.

Konferencijos metu prisistatė ir į klausimų sesiją atsakinėjo kandidatai į VDU SA Valdybą: Arnoldas Borovskis, Lukas Gedvila, Gabija Paškevičiūtė, Kotryna Rajeckaitė, Emilija Talutytė, Viktorija Zaveckaitė, Gustė Žukauskaitė.

Šios konferencijos metu buvo renkama ir VDU SA Revizijos komisija. Šias pareigas užimti siekė: Titas Zaikauskas, Rusnė Rimkevičiūtė, Toma Rasiukevičiutė, Santa Vozbutaitė, Viktorija Čepaitė, Ieva Vengrovskaja, Erika Dervinytė, Gabrielė Šturmaitė, Gabrielė Jonuškaitė.

Suskaičiavus parlamento balsus į VDU SA Revizijos komisiją buvo išrinkti: Ieva Vengrovskaja, Erika Dervinytė, Gabrielė Šturmaitė, Santa Vozbutaitė, Rusnė Rimkevičiūtė. Revizijos Pirmininke tapo Ieva Vengrovskaja.

Valdybos nariais tapo: Kotryna Rajeckaitė, Arnoldas Borovskis, Viktorija Zaveckaitė, Gustė Žukauskaitė, Lukas Gedvila, Emilija Talutytė.

Nauja VDU SA Prezidente išrinkta Emilija Drabužinskaitė (25 už, 1 prieš, 7 susilaikę).

VDU Studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkiminiame studentų parlamento posėdyje dalyvavo 33 parlamento nariai. Posėdžiui pirmininkavo Justas Paulikas – buvęs Vilniaus Universiteto Studentų atstovybės, Kauno padalinio pirmininkas. Posėdžio sekretorius buvo Jan Subotovič – Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės Alumni.

Visą VDU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją galite išvysti čia.

Kovo 10 d. bus renkamas VDU SA vadovas(-ė) ir valdymo organai – VDU Studentų atstovybė

Kovo 10 d. 12 val. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu bus pristatyta VDU SA metinė veiklos ir finansų ataskaita, vyks VDU SA prezidento, valdybos ir revizijos komisijos rinkimai. 

Valdyba – tai strateginis Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento.

2023 metais norą tapti Valdybos nariais išreiškė:

Susipažinti su kandidatais galėsite ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu.

Posėdžio metu bus renkama ne tik valdyba ir VDU SA prezidentas, tačiau ir Revizijos komisija. Kandidatai į ją savo kandidatūras išsikels ir bus renkami posėdžio metu.

Revizija kontroliuoja VDU SA finansus ir veiklą. Atlieka organizacijos patikrinimus bei teikia jų išvadas ir rekomendacijas. Komisiją sudaro 5 nariai. Revizijos komisijos narius vienerių metų kadencijai renka Studentų parlamentas.

Konferencijos darbotvarkė:

11:00 val. Dalyvių registracija.
12:00 val. VDU SA ataskaitinio-rinkiminio Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
12:10 val. Svečių sveikinimo kalbos.
12:20 val. Posėdžio pirmininko tvirtinimas arba kito Konferencijos pirmininko rinkimas.
12:25 val. Konferencijos sekretoriaus rinkimai.
12:30 val. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
12:45 val. Darbotvarkės tvirtinimas.
12:50 val. VDU SA veiklos ataskaitos pristatymas.
13:10 val. VDU SA finansinės ataskaitos pristatymas.
13:30 val. VDU SA Revizijos komisijos ataskaita.
13:50 val. VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas.
14:00 val. VDU SA Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
14:05 val. VDU SA Valdybos ataskaitos pristatymas.
14:15 val. VDU SA Valdybos ataskaitos tvirtinimas.
14:20 val. Pertrauka.
14:40 val. Kandidatės į Prezidentus prisistatymas.
14:50 val. Klausimų sesija kandidatei į Prezidentės pareigas.
15:05 val. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymas ir klausimai.
15:20 val. Prezidento ir valdybos rinkimai.
15:40 val. Pertrauka
15:50 val. Kandidatų į VDU SA revizijos komisiją prisistatymai, klausimai ir balsavimas.
16:10 val. Balsavimo rezultatų paskelbimas.
16:20 val.VDU SA ataskaitinio – rinkiminio Studentų parlamento posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamento narius ir kandidatus į valdymo organus kviečiame Konferencijoje dalyvauti gyvai (VDU Mažoji salė, S. Daukanto g. 28), o visus kitus – stebėti tiesioginę transliaciją VDU Studentų atstovybės Facebook puslapyje.

Skip to content